Version 0084

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 17 juni 2020

Ny funktionalitet

Feedbackformulär

I den här release har vi lagt till alternativet att inkludera "Net Promoter Score" (NPS) när du skickar feedback via feedbackformuläret i Neo. Du hittar feedbackformuläret genom att klicka på "Ge oss feedback" i menyn Konto / Grupp (övre högra hörnet):

Att ta emot NPS från våra användare är mycket värdefullt för oss, så vi ber dig att ta två extra sekunder för att tillhandahålla denna information. Tack så mycket!

Grupphantering

I den här release introducerade vi den andra delen av grupphantering. Grupphantering låter dig lägga till / redigera / ta bort avdelningar, enheter och distrikt. I den här release har vi inkluderat lägg till enheter.

Lägg till enheter

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på ett distrikt. En sidopanel öppnas där du kan lägga till enheter:

 • Ge enheten ett namn (obligatoriskt).
 • Välj en chef för enheten (inte obligatorisk).
 • Välj ett kostnadsställe för enheten (inte obligatoriskt).
 • Om du vill lägga till flera enheter samtidigt klickar du på lägg till och upprepar stegen ovan.
 • När du är klar klickar du på OK för att skapa enheterna.
Om din organisation inte använder distrikt ser du knappen Lägg till enheter när du klickar på domänen

Grundschema

Val av avtal

Från och med den här versionen kan du välja vilket avtal som ska ska gälla för ett skift i grundschemat.

Eftersom grundcheman inte har datum, visas giltighetsdatum för varje avtal bredvid själva avtalet:

Avtal som inte upphör att gälla kommer att visas med ett ”Från” som indikerar deras startdatum. Avtal med ett "Till" -datum tidigare än dagens datum visas inte i listan. Huvudavtalet visas alltid överst i listan, följt av eventuella ytterligare avtal i alfabetisk ordning.

Om du inte gör ett manuellt val visas "Väljs automatiskt" i fältet. Detta betyder att en Quinyx-algoritm kommer att välja ett avtal automatiskt när skiftet rullas ut baserat på enhetens, avtalsmallen och anställningsgrad för avtalet i fråga. Om ett manuellt valt avtal inte är tillgängligt på utrullningens datum kommer Quinyx algoritm att välja ett avtal automatiskt. Alla varningar om avtal som gått ut ges vid utrullning och inte i "Redigera skift"-panelen.

Om du har gjort ett manuellt val av avtal för ett skift tidigare och det avtalet har gått ut sen dess så kommer det fortfarande att visas som markerat i fältet om du går tillbaka till det skiftet. Om du sen väljer ett annat avtal så kommer du dock inte längre att kunna se och välja det numera ogiltiga avtalet.
Migrering av fast schema 

För kunder som håller på att gå över från Classic till Neo så kan man nu migrera fasta scheman som är allt mellan 1 och 24 veckor till grundscheman i Neo - gränsen på 1-8 veckor har förlängts. Vi har också lagt till stöd för att migrera fasta scheman från enheter som har en annan första veckodag än måndag.

Dölja grundscheman

Quinyx tillåter inte att du tar bort grundscheman som tidigare rullats ut. Vi vet att några av våra användare har långa listor med grundscheman, av vilka vissa för närvarande används och andra är inte. För att ta itu med denna fråga inför vi nu möjligheten att arkivera grundscheman.

Du kan arkivera både utrullade grundscheman men även utkast som aldrig rullats ut. För att göra detta, när du tittar på din lista med grundscheman, klicka på knappen längst till vänster i åtgärdskolumnen:

Detta arkiverar ditt grundschema. Om du vill visa dina arkiverade grundscheman klickar du på de tre prickarna i det övre högra hörnet i samma vy följt av "Visa arkiverade grundscheman". Du kommer att kunna urskilja arkiverade grundscheman från icke-arkiverade tack vare en grå stämpel där det står "Arkiverad":

Så länge ett grundschema arkiveras kan du inte ange det eller utföra några åtgärder på det förutom att avmarkera det. För att avarkivera, klicka på samma knapp som du gjorde för att arkivera den. För att dölja dina arkiverade grundscheman igen klickar du på ellipsen uppe i högra hörnet igen följt av ”Göm arkiverade grundscheman”.

När din lista över grundscheman är tom visas en ikon och text. Tyvärr saknas översättning till vissa språk för den specifika texten men dessa kommer att läggas till i nästa version.

Schema

Som beskrivs i Version 0083, har vi gjort logikändringar när en anställd flyttas från en enhet till en annan (byte av hemmaenhet). Bilden nedan från version 0083s release notes visar vad vi lämnade till den här releasen:

I den här releasen har lagt till stöd för visning av frånvaroskift (och löneartsutfall) på "gamla enheten". Frånvaroskiftet visas som en otillgänglighet.

Hur göra:

 1. Filtrera
 2. Välj Schemakomponeter> Inte tillgänglig:

Du kan nu se att det finns en frånvaro, men eftersom den anställde har flyttat till en annan enhet har du inte behörighet att se vilken frånvarotyp. Du kan också se skifttypens namn på frånvaroskiftet och löneartsutfall. Klicka på översikt lönearter när du håller muspekaren över cellen:

Timmar på frånvaroskift räknas också i schemalagda timmar och arbetstimmar i statistiken (om de är inställda på "Räkna som schemalagda timmar" och "Räkna som arbetstid").

Tidskort

Stämplingar

Du kan nu se stämplingar på tidskortet.

Löneartsöversikten 

Nu kan du se utfallet per dag och person (samma information som under ”löneartsöversikten”) på tidskortet:

Om du klickar på en schemakomponentt kommer resultatet som är kopplat till objektet att markeras.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • I version 0080, har vi lagt till stöd för tilldelning av skift på bortaenhet kräver godkännande. Då saknade vi dock stöd för att låta chefer med roller endast på sektionnivå godkänna begäran tilldelning i bortenheter angående anställda som tillhör deras sektion. Vi har nu lagt till stöd för detta.

Buggrättningar

 • Ett grundschema för en anställd med varningar kan nu rullas ut om huvudavtalet byts ut och det första avtalet tas bort.
 • Det är nu möjligt att använda inaktiva prognosvariabler för dynamiska regler.
 • Prognosvärden återspeglas nu i grafik när en enhet ändras.
 • Om lönenamnet i löneartsöversikten är långt överlappar det inte längre med antalet timmar.
 • Timmar som visas under skift och stämplingar är nu begränsade till två decimaler.
 • Ett meddelande i en anställds tidskort visas nu om det inte finns någon stämplingar och ingen lön på en dag.

API / webbtjänstuppdateringar

 • Ingen uppdatering i denna release.


Fick du hjälp?