Version 0041

Uppdaterad av Johannes Nordman

Avtal

Lön

Det är nu möjligt att se information om personers nuvarande, framtida och historiska löner och deras respektive från datum i detaljpanelen för avtal. Du kan även se om personen är månads eller timanställd. Om personen är månadsanställd så kan du också se information om egen delningsfaktor där antalet arbetstimmar per månad fylls i och sedan delas med månadslönen för att beräkna timlönen som också visas. Om du inte aktiverat "Använd avtalsmall" så kommer en ny kategori synas under avtalets lista med namnet "Avtalsmallens värden" där listan som definierats i avtalsmallen syns vilket gör det möjligt att jämföra listorna.

Anställningsgrad

Det är även möjligt att nu se information om personens nuvarande, framtida och historiska anställningsgrader och deras respektive från datum i detaljpanelen för avtal. Om du inte aktiverat "Använd avtalsmall" så kommer en ny kategori synas under avtalets lista med namnet "Avtalsmallens värden" där listan som definierats i avtalsmallen syns vilket gör det möjligt att jämföra listorna.

Avstämningsperiod

I kategorin avstämningsperiod kan du välja att sätta upp en avstämningsperiod genom att välja om den ska baseras på månader eller dagar och antalet dagar/månader för perioden. Du behöver sedan också ställa in ett startdatum för kalkyleringen och antalet timmar i avstämningsperioden.

Beräkningsperiod & Arbetstidsmått

Beräkningsperioden sätts upp genom att välja om den ska baseras på X antal månader eller dagar och vilket som är startdatumet för beräkningsperioden.

Arbetstidsmåttet sätts upp genom att definiera antalet arbetstimmar vid heltidsanställning i perioden, antalet dagar i perioden och antalet arbetsdagar per vecka. Detta avgör sedan antalet nominella timmar per dag, exempelvis så är 40 arbetstimmar på 5 arbetsdagar = 8 nominella timmar per dag).

Det finns även möjlighet att ställa in att nominella timmar ska reduceras för frånvaro genom att checka i "Justera för frånvaro". Ett annat val som finns är att använda "Arbetsdagsmodellen" som är en alternativ modell för att beräkna nominella timmar med möjligheten att exkludera söndagar.


Fick du hjälp?