Färdigheter

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Färdigheter är kopplade till en färdighetskategori. Du måste redan ha skapat en färdighetskategori för att koppla en färdighet till den. Läs mer om 'kompetenskategorier'.

Du kan koppla färdigheter till dina anställda och/eller skift så att du alltid kan säkerställa att rätt anställda tilldelas ett skift. Färdigheter kan bestå av olika certifieringar, utbildning, träning, språk och till och med skift (till exempel nattskift, morgonskift).

Skapa färdigheter

Skapa färdigheter som du vill lägga till i en färdighetskategori. Du kan skapa så många färdigheter som du behöver för din organisation.

Gör så här:

 1. Gå till Kontoinställningar > Färdigheter.

 1. Klicka på Lägg till.
 2. Ge din färdighet ett namn och koppla den till en färdighetskategori som du redan har skapat.
 1. Klicka på Spara.

Du kommer att se färdigheten du har lagt till i listan med tidigare befintliga färdigheter.

Arbeta med färdigheter

Du kan lägga till en färdighet till ett skift eller koppla en färdighet till en enskild anställd.

Koppla en färdighet till ett skift

Färdigheter kan ställas som krav för skifttyper. Du kan lägga till så många färdigheter till ett skift som är tillämpligt för din organisation.

Gör så här:

 1. Gå till Kontoinställningar > Skifttyper.
 1. Klicka på skifttypen till vilken du vill lägga till en färdighet.
 2. Navigera till avsnittet Färdigheter och lägg till någon av de färdigheter du tidigare har ställt in.
 1. Klicka på Spara.

Att koppla en färdighet till en skifttyp innebär att om du sedan försöker schemalägga en anställd som inte har den krävda färdigheten för den skifttypen, kommer du att se en varning:

Du kan välja att lägga till den anställde ändå eller välja nej för att hitta en annan anställd med den krävda färdighetstypen. Detta säkerställer att du har personer med rätt färdigheter på plats.

Koppla en färdighet till en anställd
 1. För att koppla en färdighet till en anställd, navigera till Personer.
 2. Klicka på namnet på den anställde för vilken du vill koppla en färdighet.
 3. I panelen Medarbetaruppgifter kan du lägga till ett obegränsat antal färdigheter för den anställde, och om det är tillämpligt kan du ställa in ett utgångsdatum för en färdighet.
 1. Klicka på Spara.

Den kommande utgången av en anställds färdighet visas i Översikten fyra veckor innan den går ut. Detta varnar dig för att du behöver granska färdigheten.

Färdigheter i Schemavyn

I Schemavyn finns det två sätt att se vilka anställda som har de nödvändiga färdigheterna för ett skift.

Filter

För att göra detta:

 1. Klicka på filterikonen.
 2. I färdighetsavsnittet, filtrera på de färdigheter som dina anställda måste ha för det skift du vill tilldela.
 1. Du kan ge filtret ett namn och spara det genom att klicka på stjärnan på filterfönstret.
 1. Klicka på Spara.

Detta kommer att sortera dina anställda i schemat efter de som har de nödvändiga färdigheterna för det skift du vill tilldela.

Lägg till ett skift

När du lägger till ett skift kan du också se vilka anställda som har lämpliga färdigheter.

För att göra detta:

 1. Klicka på Lägg till skift.
 1. Klicka i anställd-fältet.
 2. Bläddra ned i listan över anställda för att se vem som har den färdighet som krävs för skiftet.

Antalet matchande färdigheter kommer att jämföras med antalet färdigheter som krävs för att arbeta det skiftet. Namnen på dessa färdigheter visas när du sveper över detta avsnitt. Om en anställd har ytterligare färdigheter som inte krävs för det skiftet, kommer dessa att visas när du sveper över "andra" avsnittet.

Färdigheter på uppgiftsnivå

Du kan också se färdigheter på uppgiftsnivå.

Färdighetsvalidering på uppgiftsnivå

Quinyx har färdighetsvalidering på uppgiftsnivå i Schemavyn så att en chef får en notifiering om en anställd inte har den kompetens som krävs för uppgiften som tilldelats den valda skifttiden. Chefen har möjlighet att godkänna eller neka varningen.

Varningsmeddelanden

Quinyx ger information om vilken kompetens en anställd saknar för det skiftet. På så sätt kan chefen omedelbart veta vilken kompetens som behöver kontrolleras eller korrigeras i personaluppgifterna innan skiftet planeras.

 Det finns ett undantag för detta nya varningsmeddelande, och det gäller alla fall där chefer inte har löst varningar när ett basschema lanseras. Om varningar på utrullningen inte var lösta före den här utgåvan kommer Quinyx att visa det gamla varningsmeddelandet "Anställd saknar färdighet(er)" när basschemat öppnas.
Läs mer om att arbeta med färdighetsmallar här och färdighetskategorier. här.


Fick du hjälp?