Qmails

Uppdaterad 9 hours ago av Leigh Hutchens

I tabben "Qmail" kan du hitta alla Qmail som har skickats till dig och som du skickat till dina kollegor. De Qmail du får kan vara både auto-genererade som skiftuppdateringar, nya skift som tilldelats dig eller uppdateringar av frånvaroansökningar men också personliga Qmails skickade av din chef.

Varje Qmail som skickas till dig kommer generera en push notis om du aktiverat "Tillåt Qmail-notiser" i appens sida "Inställningar". Du kan bulk-uppdatera Qmail genom att klicka på "Redigera" knappen i det högra hörnet, du kan både ta bort flera Qmail på en gång och markera dom som lästa.

Om du har problem med push notiser kan du läsa mer här.

För att komma till redigeringsläge i Android måste du trycka länge på en Qmail.


Fick du hjälp?