Version 344

Nya funktioner

Bakgrundsgenerering av lönefiler

För att leverera en bättre upplevelse och lösning för export av lönefiler har vi utvecklat en ny process för detta som inte kräver att webbläsarfönstret eller själva webbläsaren måste köras för att skapa en lönefil eller tillhörande Excel rapport. Detta löser flertalet punkter avseende skapandet av lönefiler avseende tid för skapande och för att kunna fortsätta arbeta i applikationen. Vi har ändrat i dialogen så att när du bockar ur preliminär i Överför till lön och sedan klickar på Överför till lön knappen så får du frågan Vill du göra en definitiv lönekörning OCH låsa samtliga valda transaktioner?

Detta ersätter nuvarande funktionalitet (för 344) där frågan om uppdatering visades efter filen skapats. När du klickar OK kommer bakgrundsprocessen starta och du blir omdirigerad till Tid → Fil arkiv.

Under tiden som bakgrundsprocessen arbetar kommer statusen Bearbetas att visas. När filen är klar kommer statusen ändras till Klar och en länk att ladda ned filen kommer att visas. Under tiden som detta sker kan arbete utföras i andra delar av systemet utan påverka bearbetningen av filen.

Bakgrundsprocessen fungerar även om du loggar ut ur Quinyx, stänger din webbläsare, stänger av datorn eller tappar din internetuppkoppling.

Bakgrundsprocessen av filer fungerar även för Excel rapporten under Tid → Överför till lön → Överför till lön och visas som typ Rapporter.

Funktionaliteten är utformad så att du kan endast se lönefiler och rapporter som du själv har startat. Filerna kommer att raderas efter 7 dagar. Det finns för närvarande ingen notifiering kopplad till när filen är klar för nedladdning

Läs mer om att överför till lön i manualen här

API / Web Service-uppdateringar

Nytt web service anrop wsdlFindEmployees som möjliggör sökandet av medarbetare via API.

Läs mer om Web Service anropen via länkarna nedan.

Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen
Klicka här för att visa den historiska Quinyx WFM Web Service-dokumentationen

Felrättningar

  • Korrigering av felaktiga värden i svaret på wsdlGetPayrollV2 vid vissa fall av manuella reglers start och slut tider.
  • Korrigering av felaktig tidsstämpel i svaret på wsdlGetSchedules när useFixedSchedule är satt till true
  • Korrigering av felaktig tidsstämpel i svaret på wsdlGetSkillsCategories
  • Rättning av rättighetsinställning och visibilitet för mobiltelefoner i kombination med extrafält
  • Rättning av att konvertera en intresseanmälan till skift inte genererade en notifiering.
  • Ändring av Crona lönefil fil där satt version ändrats från 1.0 till 2.0


Fick du hjälp?