Hur man tilldelar skift till en annan anställd i ett utrullat schema om en anställd lämnar företaget

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Det kan finnas tillfällen när en anställd lämnar ett företag och ett skift måste omplaceras till en annan anställd men schemat har redan rullats ut. Du kan välja att lösa detta på ett av två sätt.

Alternativ 1

Du måste utföra följande åtgärder innan du tar bort medarbetaren.
 1. Navigera till schemavyn och välj en så lång period som möjligt (max 60 dagar).
 2. Klicka på medarbetarens namn/bild på personen som lämnar företaget.
 3. Välj Flytta skift.
 4. Välj den anställd som arbetspassen ska flyttas till.
Du kan göra detta under fler perioder om det behövs, dvs om det finns ett schema på mer än 60 dagar måste detta göras för varje 60-dagarsperiod i framtiden så länge det finns ett schema utrullat.
 1. Avbryt anställningen för den som lämnar företaget.
 2. Navigera till Basschemat och flytta skift från den som slutar till den som påbörjats så att dessa ingår i nästa utrullning.

Alternativ 2

 1. Navigera till schemavyn.
 2. Ta bort arbetspassen för den anställde som slutar på företaget (det kan du göra via samma panel dit du flyttar arbetspassen).
 3. Navigera till basschemat.
 4. Flytta skift i basschemat från den anställde som slutar till den anställde som ska ta skift.
 5. Rulla ut Basschemat för endast den nya personen för perioden.

Ingen action

Om du avslutar anställningen för en anställd som har ett skift, kommer dessa skift automatiskt att lämnas efter ett slutdatum om du inte utför stegen i antingen Alternativ 1 eller Alternativ 2.


Fick du hjälp?