Version 0069

Uppdaterad av John Öbom

Rollhantering

Behörighet

Med release 0069 av Neo så lägger vi till fyra stycken nya behörigheter:

Medarbetaruppgifter

Kontrollerar vilken behörighet en användare får på medarbetaruppgifter efter att ha klickat på en person under Personer

Medarbetaravtal

Kontrollerar vilken behörighet en användare får på avtal efter att ha klickat på en person under Personer

Skifttyper

Kontrollerar vilken behörighet en användare får till skifttyps menyn (samt underliggande menyer) under kontoinställningar/gruppinställningar

Taggar

Kontrollerar vilken behörighet en användare ska ha till taggar under kontoinställningar/gruppinställningar samt uppföljning av taggar under Analys (observera att denna endast omfattar kunder som använder sig av vår taggmodul)

LäsrättighetPersoner är ett minimumkrav för medarbetaruppgifter samt medarbetaravtal

SkrivrättighetInställningar är ett minimumkrav för skifttyper och taggar

Schema & Tid

Schema 

Med Neo 0069 lägger vi till två filteralternativ till schemavyn: Status på anställda och Hemmaenhet.

Hemmaenhet 

Detta filteralternativ innehåller hemmaenheterna tillhörandes anställda med roll i gruppen som är vald. Du kan välja en eller flera enheter i det här filteralternativet.

Gör så här:

 1. Gå till Schemavyn genom att klicka på Schema under Schema&Tid
 2. Klicka på filtreringsikonen 
 3. Gå till filtreringen Hemmaenhet och välj vilka anställdas hemmaenhet som du vill se

Om du per default endast vill se personer med en viss hemmaenhet, lägg till hemmafilter i dina sparade filter.

Status på anställda

Filtrera på personer som har (eller inte har) minst en schemakomponent i schemat. En schemakomponent är de saker som du kan se i schemavyn, dvs skift, stämplingar, frånvaroansökan, frånvaro, intresseanmälan, otillgänglighet och uppgifter.

Gör så här:

 1. Gå till Schemavyn genom att klicka på Schema under Schema&Tid
 2. Klicka på filtreringsikonen 
 3. Gå till filtreringen Status på anställda och välj vilka om du vill se Anställda med schemakomponenter eller Anställda utan schemakomponenter

Detta filteralternativ kan kombineras med filteralternativet Schemakomponenter om du exempelvis enbart vill visa anställda som har minst ett skift i schemat.
Notera att filtreringen endast filtrerar bort där det går, exempelvis om du har valt att filtrera på schemakomponenter “skift” och “frånvaro” samt frånvarotyp “semester” så kommer filtret endast att filtrera på frånvaron och inte skiften (eftersom ett skift inte kan ha en frånvarotyp).  

Grundschema

Med Neo 0069 lägger vi till två filteralternativ till grundschema: "Status på anställda" och "Hemmaenhet".

Hemmaenhet

Detta filteralternativ innehåller hemmaenheterna tillhörandes anställda med roll i gruppen som är vald. Du kan välja en eller flera enheter i det här filteralternativet.

Status på anställda

Tack vare detta filteralternativ kan du filtrera ditt grundschema på anställda som antingen har eller inte har minst en schemakomponent.

Detta filteralternativ kan kombineras med filteralternativet "Schemakomponenter" om du exempelvis enbart vill visa anställda som har minst ett skift i grundschema.

Skifttyper

Med release 0069 av Neo så lägger vi till stöd för hantering av skifttypskategorier. Detta är det första steget av vår pågående utveckling av skifttypshantering i Neo.

Skifttypskategorier

Det är nu möjligt att se, skapa, ändra samt ta bort skifttypskategorier i Neo.

Det finns två olika sätt att skapa skifttypskategorier

Kontoinställningar - Klicka på skifttypskategorier i menyn på vänster sida

Gruppinställningar - Klicka på skifttypskategorier i menyn på vänster sida

För att skapa en ny kategori klicka på den gröna lägg till knappen

Om en kategori skapas under kontoinställningar så kommer den bli delad och vara synlig och kan användas av samtliga enheter.

Om en kategori skapas under gruppinställningar så kommer den bli lokal och endast vara synlig samt endast kunna användas på enheten där den skapades

131313 - Är skapad under gruppinställningar och därför bara synlig på enheten där den skapades

141414 - Är skapad under kontoinställningar och är synlig på alla enheter (markeras med ikonen "delad")

 • Du kan söka i listan med skifttypskategorier genom att skriva något i sökrutan högst upp på sidan
 • Du kan ändra namn på en kategori genom att klicka på ändra till höger om namnet i listan
 • Du kan ta bort en kategori genom att klicka på ta bort till höger om namnet i listan (observera att det endast går att ta bort en kategori som ej används)
 • Om listan innehåller mer än 100 kategorier så kommer det skapas flera sidor. Bläddra mellan sidorna genom att klicka på pilarna högst upp till höger.
 • Skifttypskategorier i menyn på vänster sida är endast synligt under gruppinställningar när du befinner dig på en enhet (ej på grupperna distrikt och avdelning)
Standardinställningen på behörigheten för skifttypsmenyn är läsrättighet


Fick du hjälp?