Version 0068

Uppdaterad av John Öbom

Rollhantering

Behörighet

Med release 0068 av Neo så lägger vi till två nya behörigheter:

Lås schema

Kontrollerar om användaren får använda lås schema funktionaliteten i schemat.

Skrivrättighet - Användaren kan ändra låsdatumet samt spara det nya datumet

Läsrättighet - Användaren kan ändra låsdatumet men ej spara det

Ingen behörighet - Användaren kan ändra låsdatumet men ej spara det

Lägg till/redigera/ta bort manuell löneart

Kontrollerar om användaren får lägga till, redigera och ta bort manuella lönearter i löneartsöversikten.

Skrivrättighet - Användaren kan lägga till, redigera och ta bort manuella lönearter

Läsrättighet - Användaren kan försöka att lägga till, redigera och ta bort manuella lönearter men kan ej spara några ändringar

Ingen behörighet - Användaren kan försöka att lägga till, redigera och ta bort manuella lönearter men kan ej spara några ändringar

Standardinställningen för lås schema kommer vara samma som ni idag har på behörigheten schema

Standardinställningen för lägg till/redigera/ta bort manuell löneart kommer vara samma som ni idag har på behörigheten stämplingar

Personer

Medarbetaruppgifter och avtalsdetaljer

Med release 0068 av Neo så lägger vi till stöd för användande av bransch startdatum vid beräkning av lönejusteringar

Du kan ange bransch startdatum under medarbetaruppgifter - status:

Bransch startdatum kan sen användas som utgångspunkt för beräkning under avtalsdetaljer - lönejusteringar - arbetade år:

Qmail

Vi har fortsatt att bygga på Qmail i den här sprinten. I den här releasen så har vi delat upp “Skriv Qmail” i två tabbar: 

Personligt meddelande 
 • Här kan du välja personer att skicka Qmail till, dvs: 
  • medlemmar av gruppen (definerat i “Gruppväljaren”) 
  • ärvda medlemmar av gruppen 

Exempel: Du är chef över en butik (enhet), och vill skicka Qmail till de personer som jobbar förmiddag i morgon (2 personer på enheten).  

Grupper 
 • Här kan du välja grupper att skicka Qmail till, dvs:  
  • grupper som du är medlem i, oavsett vilken grupp du har angett i gruppväljaren. Här skickar du endast till medlemmar av gruppen (inte ärvda medlemmar)

Exempel: Du är chef för 5 enheter (och medlem av dessa), du kan välja att skicka gruppmeddelanden till alla enheter, 1 av 5 enheter, 2 av 5 etc. 

Notera att när du skickar gruppmeddelanden så kan du inte exkludera specifika personer,  du skickar till hela enheten /enheterna. 

Skapa och skicka ett Gruppmeddelanden

 1. gå in i Neo, och klicka på “brevikonen”
 2. “Skriv Qmail” sidovyn öppnas
 3. klicka på ikonen 
 4. välj “Grupper” 
 5. välj mottagare
 6. skriv ditt meddelande
 7. skicka


Fick du hjälp?