Avtalsmallar - frånvaroorsaker

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Frånvaroorsaker är olika typer av frånvaro, såsom semester, sjukdom, föräldraledighet, personliga dagar, långvarig sjukdom, etc. Frånvaroorsaker används under den faktiska frånvarorapporteringsprocessen och är synliga för anställda och chefer på olika platser i systemet. Frånvaroskälet bär frånvarokoden som måste återspegla vad som är inställt i ditt lönesystem. Du kan också koppla lönearter till en frånvaroorsak för att se utdata i Tidkortet; det behövs också om du vill använda kostnadsberäkningar i Quinyx.

  1. Du kan aktivera specifika frånvaroorsaker på ett avtal under Kontoinställningar > Avtalsmallar > [avtal] > Frånvaroorsaker.
  2. Eftersom olika frånvaroorsaker endast kan gälla för vissa typer av anställningar eller undergrupper av anställda, kan du på avtalsmallsnivå konfigurera vilka frånvaroorsaker som ska vara tillgängliga i Quinyx användargränssnitt. Checkrutan Anställd för en viss frånvaroorsak påverkar om frånvaroorsaken visas i Frånvaroorsaks-rullgardinsmenyn i mobil- och personalportalen när den anställde håller på att skapa en frånvaro.
    Chef-checkrutan för en viss frånvarotyp påverkar om frånvarotypen visas i rullgardinsmenyn frånvarotyp i adminportalen när chefen håller på att skapa eller redigera en frånvaro för en anställds räkning.
Observera att om en anställd inte har något giltigt avtal kommer alla frånvaroorsaker för närvarande att vara tillgängliga i motsvarande användargränssnitt. Vi avser att förbättra detta inom kort.

Om de frånvaroorsaker du vill använda i avtalet redan är konfigurerade på ett annat avtal kan du spara tid genom att hitta det avtalet under Välj mall att kopiera från.

Om du vill skapa en anpassad frånvaroorsak, gå till Kontoinställningar > Frånvarohantering > Frånvaroinställningar.

Läs mer om detaljerna kring hur och varför man skapar en frånvaroorsak här.


Fick du hjälp?