Avtalsmallar - frånvarotyper

Uppdaterad 8 months ago av Leigh Hutchens

Du kan aktivera specifika frånvarotyper i ett avtal under "Frånvarotyper":

Kryssa bara i rutorna för frånvaro du vill använda för det specifika avtalet:

Om frånvaron du vill använda i avtalet redan är konfigurerade för ett annat avtal kan du spara tid genom att hitta det avtalet under "Välj mall att kopiera från":

Om du vill skapa en anpassad frånvarotyp, gå till Kontoinställningar> Frånvarohantering> Frånvaroinställningar:

Läs mer om hur du skapar en frånvarotyp här .


Fick du hjälp?