Avtalsmallar - frånvaroorsaker

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Frånvaroorsaker är olika typer av frånvaro, såsom semester, sjukdom, föräldraledighet, personliga dagar, långvarig sjukdom, etc. Frånvaroorsaker används under den faktiska frånvarorapporteringsprocessen och är synliga för anställda och chefer på olika platser i systemet. Frånvaroskälet bär frånvarokoden som måste återspegla vad som är inställt i ditt lönesystem. Du kan också koppla lönearter till en frånvaroorsak för att se utdata i Tidkortet; det behövs också om du vill använda kostnadsberäkningar i Quinyx.

  1. Du kan aktivera specifika frånvaroorsaker på ett avtal under Kontoinställningar > Avtalsmallar > [avtal] > Frånvaroorsaker.
  2. Kryssa bara i rutorna för de frånvaroorsaker du vill använda på det specifika avtalet.

Om de frånvaroorsaker du vill använda i avtalet redan är konfigurerade på ett annat avtal kan du spara tid genom att hitta det avtalet under Välj mall att kopiera från.

Om du vill skapa en anpassad frånvaroorsak, gå till Kontoinställningar > Frånvarohantering > Frånvaroinställningar.

Läs mer om detaljerna kring hur och varför man skapar en frånvaroorsak här.


Fick du hjälp?