Arbeta med skifttyper

Uppdaterad 4/11/21 av Leigh Hutchens

Läs mer om hur du skapar och använder skifttyper här .

Vad är en skifttyp?

Skifttyper används i Quinyx för att definiera vilka timmar den anställde arbetar, och de kan också innehålla mer information. Skift skapas av skifttyper och skift är vad de anställda slår emot. Skift ärver inställningar och egenskaper från skifttyperna.

Det finns två olika sätt att skapa skifttyper i Quinyx:

 • Delat: Skapat under kontoinställningar och synligt under kontoinställningar och gruppinställningar för alla enheter. Kan bara läggas till/redigeras/inaktiveras av nivå 1 -chefer men synlig och kan användas av alla enheter för schemaläggning.
 • Lokalt: Skapas under gruppinställningar, som är på enhetsnivå. Dessa är endast synliga under gruppinställningar för gruppen (enheten) där de skapades och kan endast användas vid schemaläggning av den specifika enheten.

Alla delade skifttyper är markerade med en blå etikett som anger att skiftet delas.

Delade (globala) skifttyper

Om du vill lägga till de globala och delade skifttyperna navigerar du till Kontoinställningar> Skifttyper. Skifttypskategorier är INTE obligatoriska för att kunna skapa skifttyper.

Du kan välja några inställningar för skifttypen och på nästa bild ska vi gå igenom de olika inställningarna på en hög nivå.

De lokala skifttyperna har samma inställningar men de skapas på lokal nivå som kommer att förklaras senare.

Alla inställningar ärvs till de skift du skapar från dina skifttyper!

Klicka på Lägg till för att skapa en skifttyp. Inställningarna du gör på skifttypen ärvs till de skift du skapar från dem i schemat.

Allmän

namn

Detta namn kommer att visas i schemavyn och för den anställde.

Färg

Färgen du väljer för en skifttyp kommer att synas för schemaläggaren i schemavyn.

Beskrivning

Du kan lägga till en beskrivning till skifttypen. Detta är valfritt.

Start- och sluttid

Detta kan användas om de skift som baseras på denna skifttyp alltid har samma start- och sluttider. Om de inte gör det, lämna som är 00: 00-00: 00 och sedan definierar du arbetstiderna när du skapar skiftet i grundschemat eller schemat.

Det är vanligt att namnge en skifttyp per plats eller efter uppgift. Detta är något du bör diskutera med Quinyx Application Specialist eftersom det kan användas som en struktur på vissa sätt.

Raster

Raster

Klicka på plustecknet för att lägga till raster i skiftet. Alla raster som ska dras av måste läggas till, men kan också läggas till när du skapar skiftet i grundschemat eller schemat.

Skift information

Kategori

- lägg till skiftet till en kategori om du har någon. inte obligatoriskt och mestadels för integrationsändamål.

Kostnadsställe

om du lägger till ett kostnadsställe betyder det att när som helst någon arbetar på just detta skiftet kommer kostnaden att vara associerad med det kostnadsstället. Läs mer om kostnadsställen och hur Quinyx arbetar med arv av kostnasställe här .

Projekt

- samma som kostnadsställe, men en annan nivå att följa upp.

Regler för lönearter

Regler för lönearter

Du kan skapa regler som genererar vissa lönearter när du använder den specifika skifttypen. Detta används i komplexa fall. Du bör rådgöra med Quinyx kundsupport eller, om det är i projektet, din applikationsspecialist om reglerna behövs. Du kan också läsa mer om skifttypregler här .

Kostnad

Kostnad

Du kan konfigurera kostnadsberäkningar i Quinyx. Kostnaden dras från medarbetarens överenskommelse, men det är också möjligt att beräkna kostnader för otilldelade skift genom att ställa in en standard timpris på skifttyperna.

Färdigheter

Färdigheter

Koppla kompetens till skiftet, för att matcha medarbetarnas färdigheter för att se till att du har rätt personer på rätt plats. Läs mer om färdigheter här .

Uppgifter

Uppgifter

Lägg till uppgifter i skiftet för den anställde för att se om han/hon är planerad att utföra olika uppgifter under skiftet. Läs mer om uppgifter här .

Avancerade inställningar

Produktiva timmar

Använd produktiva timmar om skiftet ska räknas som produktiva timmar. Oproduktiv tid kommer inte att inkluderas i statistiken.

Vid jourskift

Använd detta om lönearten för jourskift ska genereras medan du arbetar detta skift. Detta genererar de lönearter som kallas "Jourtidsersättning enkel (1070)", "Jourtidsersättning kvalif. (1071)" och "Jourtidsersättning extra (1072)" som redan är definierade i listan över löntyper.

Beredskapsskift

Använd detta om lönearten för beredskapsskift ska genereras när du arbetar detta skift. Detta genererar de lönetyper som kallas "Beredskapsersättning enkel (1080)", "Beredskapsersättning kvalif. (1081)" och "Beredskapsersättning extra (1082)" som redan är definierade i listan över löntyper.

Övertidsskift

Bocka i om skiftet ska flaggas i databasen som ett övertidsskift.

Räkna som schemalagda timmar

Bocka i om skifttiden ska räknas som schemalagda timmar.

Räkna som arbetade timmar

Bocka i om stämplingstiden ska räknas som arbetstimmar.

Ledig dag

Bocka i om skiftet endast ska användas för att blockera lediga dagar. Detta kommer att skapa en skifttyp som du inte kan stämpla på. Ni bör avmarkera "Räkna som schemalagda timmar".

Finns i Webpunch

Bocka i om skifttypen ska vara tillgängligt i Webpunch.

Användningsfall

 • Som chef med tillgång till kontoinställningar kan jag se en lista över alla skifttyper som skapats på kontonivå.
 • Som chef med tillgång till kontoinställningar som visar listan över skifttyper på kontonivå kan jag se grundläggande information om skifttyperna, såsom: Namn, erforderliga färdigheter, färgprov och eventuella fördefinierade uppgifter.
 • Som chef med tillgång till kontoinställningar som visar listan över skifttyper på kontonivå kan jag bestämma om jag vill se inaktiva skifttyper i listan eller inte - standardläget ska vara att INTE visa dem.
 • Som chef med tillgång till kontoinställningar som visar listan över skifttyper på kontonivå kan jag söka i listan för att hitta en specifik skifttyp.
 • Som chef med tillgång till gruppinställningar kan jag se en lista över alla skifttyper som skapats på grupp- (enhets-) och/eller på kontonivå, där de som skapats på kontonivå har etiketten DELAD.
 • Som chef med tillgång till gruppinställningar som visar listan över skifttyper på gruppnivå kan jag se grundläggande information om skifttyperna, till exempel: Namn, global/lokal, färdigheter som krävs, färgprov och eventuella fördefinierade uppgifter.
 • Som chef med tillgång till gruppinställningar som visar listan över skifttyper på gruppnivå kan jag tydligt se om en skifttyp är global (kontonivå) och förstå att jag inte kan redigera den skifttypen.
 • Som chef med tillgång till gruppinställningar som visar listan över skifttyper på gruppnivå kan jag bestämma om jag vill se inaktiva skifttyper i listan eller inte och om jag väljer att se inaktiva skifttyper ska det vara klart för mig vad skifttyper som är inaktiva och vilka skifttyper som är aktiva - standardläget ska vara att INTE visa dem.
 • Som chef med tillgång till gruppinställningar som visar listan över skifttyper på gruppnivå kan jag söka i listan för att hitta en specifik skifttyp.

Använder API:er

Läs mer om att använda API:er relaterade till scheman här.

Fick du hjälp?