Quinyx WFM Mobil v2.31.20

Uppdaterad av Johannes Nordman

Möjlighet att se skift i den mobila stämplingsvyn

Vid stämpling i våra mobilappar kan man nu se sina skift för dagen som man stämplar in/ut på.

Möjlighet att välja projekt, kostnadsställe och kommentar för stämplingen

Det är nu möjligt att manuellt välja projekt, kostnadsställe och kommentar när man stämplar via våra mobilappar. Dessa tre funktioner styrs av inställningar i den nya tabben "Mobilt stämplingsflöde" i avtalen och är avstängda som standard.

Stämpla in/ut för rast

När du stämplar via mobilapparna och har ställt in att stämpla tider och raster i avtalsinställningarna visar vi nu två nya knappar som kallas "Stämpla ut för rast" och "Stämpla in efter rast". Dessa nya knappar kommer att stämpla ut och in dig direkt utan att du behöver välja frånvaroorsak eller övertid, detta gör det möjligt att både stämpla tider och raster och samtidigt ha dialogen för frånvaroorsak aktiverat samtidigt.


Fick du hjälp?