Version 341

Nya funktioner

Övertid slår ut OB, nu som val per övertidstyp

Ny funktionalitet har adderats till de enskilda övertidsmetoderna för att kontrollera om övertid skall slå ut OB vid samtidigt utfall, eller om även OB ska genereras. Denna nya inställning finns under Inställningar → Tabeller → Övertidstyper → Lägg till/redigera.

Med denna funktionalitet är det nu möjligt att ställa in så att daglig övertid slår ut OB men att övertid under en schemaperiod genererar både övertid och OB. Detta val finns endast för mertid samt övertid (ej för minustid).

Läs mer om övertidsmetoder i manualen här.

Standardvärde för övertid är ‘enligt avtal’ och för mertid ‘Nej’ (detta för att inte ändra nuvarande beteende).

API / Web Service uppdateringar

  • Inga förändringar eller uppdateringar

Felrättningar

  • Bemanning visas nu korrekt i schemalagd personal även när intresseanmälan finns
  • Möjlighet att lägga till mer än 10 siffror som projektkoder
  • Tidszon finns nu för Asia/Tokyo
  • Möjlighet att lägga till mer än 50 skift under regler för att skapa skift i prognosmodulen
  • Korrigering till att ‘null null’ visats i AV-kolumnen om attesten var gjord i mobilapplikationen

Fick du hjälp?