Skifttypskategorier

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan använda skifttypskategorier för att gruppera olika typer av skifttyper i en kategori. Det finns två olika sätt att skapa nya skifttypskategorier:

Lägg till en skifttypskategori

För att lägga till en ny kategori klickar du på den gröna Lägg till-knappen, ger kategorin ett namn och klickar på Spara.

Skapa skifttypskategorier i Kontoinställningar vs Gruppinställningar

Om en ny kategori skapas under Kontoinställningar > Skifttypskategorier blir den delad och kan ses/användas av alla enheter i din organisation.

Om en ny kategori skapas under Gruppinställningar > Skifttypskategorier blir den lokal och kan bara ses/användas av den enhet den skapas på.

Allmän information

  • Du kan söka i listan över skifttypskategorier genom att skriva något i sökfältet längst upp på sidan.
  • Du kan redigera namnet på en kategori genom att klicka på redigera på höger sida.
  • Du kan ta bort en kategori genom att klicka på ta bort på höger sida (observera att det bara är möjligt att ta bort en skifttypskategori som inte används).
  • Om listan innehåller mer än 100 objekt kommer den att delas upp på flera sidor. Navigera mellan sidorna genom att klicka på pilarna i det övre högra hörnet.
  • Skifttypskategorier kommer bara att vara synliga under gruppinställningar när du är på en grupp som är en enhet (inte på distrikt eller avdelning).
Läs mer om skifttyper här. För att få en handledning om hur man skapar delade skifttyper, klicka här.


Fick du hjälp?