Mobil - Jag kan inte se mitt schema?

Uppdaterad 1/2/21 av Johannes Nordman

Om du inte kan se ditt schema och dina schemalagda skift överhuvudtaget beror detta troligen på en av följande orsaker:

  • Ditt schema har inte publicerats
  • Ditt schema har inte rullats ut.

I båda dessa fallen behöver du kontakta dina närmsta chefer eller schemaansvariga inom organisationen du arbetar för och be dom publicera ditt schema och rulla ut det.

Om ditt schema enbart syns fram till ett specifikt datum beror detta på att ditt schema enbart är publicerat till detta datumet.


Fick du hjälp?