Version 0050

Schema

Time Trackers

Från och med den här releasen så kommer du kunna se Time Tracker-saldo i Neo samt kunna uppdatera saldo manuellt.

Time Tracker-saldo visas på tre ställen i Neo:

1) när du hanterar frånvaroansökan

2) vid frånvaro

3) i schemavyn

Klicka på den anställdes namn i schemavyn. Där visas Time Tracker-saldo för den sista dagen av perioden som är vald i schemavyn.

Uppdatera Time Tracker-saldo manuellt

Klicka på den anställdes namn i schemavyn. Välj till- och från-datum och välj Visa. Du kommer nu se saldo för den valda perioden.

Lägg manuellt till saldo genom att klicka på Lägg till.

  • Välj Time Tracker
  • Välj datum när transaktionen ska registreras
  • Ange transaktionens antal. Om det är ett negativt värde så anger du det med minustecken ex: -2,5. Till exempel om du har ett kompsaldo som ska gå från 20 timmar till 15, skriver du -5.
  • Klicka på Spara

En manuellt tillagt saldo kan ändras och tas bort.

Notera att konfigureringen av Time Trackers sätts upp i Classic. För mer information, se: https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/article/whb5f3f3yl-time-trackers

Notera att det är samma Time trackers i Neo som i Classic, dvs om en Time Tracker uppdateras så uppdateras det både i Neo och i Classic.

Publicera schema

Du kan nu publicera schemat i Neo.

Klicka Mer i schemavyn och välja Publicera schema.

Välj vilket datum schemat ska publiceras och Publicera schema. Om du vill att en del av ett publicerat schema inte längre ska vara publicerat, välj ett nytt publiceringsdatum som är närmare i tid än det föregående publicerade datumet.

Det är möjligt att publicera schema på enhet eller avdelning. Välj enhet/avdelning i grupphanteraren.

Publicera schema på avdelning

Om det är olika publiceringsdatum på enhet och avdelning så kommer avdelningen visa publicerade skift upp till det publiceringsdatum som är närmast i tid.

Exempel:

  • Dagens datum är 1 februari
  • Enhet A: publiceringsdatum - 1 maj
  • Avdelning A: publiceringsdatum - 1 april

Skift på avdelning A kommer att vara publicerade till den 1 april, resterande del av enhet A kommer att ha publicerade skift upp till 1 maj.

Om Enhet A ändrar publiceringsdatum till 1 mars så kommer skift att vara publicerade till 1 mars, både på avdelning A och enhet A.

Preliminär skiftvalidering i Grundschema

För att kunna hantera varningar när skiften skapas så har vi lagt till stöd för preliminär validering av skift som skapas i Grundschema. Skiften valideras mot den anställdas huvudavtal och mot dagens datum. När skiften rullas ut och ett utrullningsdatum väljs, så görs en validering av skiften mot det faktiska utrullningsdatumet.

Varningsmeddelande
Beskrivning

Rastlängd överstiger max tillåtna

Rasttiden överstiger den tillåtna enligt avtal/avtalsmall

Den anställda har inget giltigt avtal

Den anställda har inget giltigt avtal

Anställd är inte tillgänglig

Anställd är inte tillgänglig enligt tillgänglighet uppsatt på avtal/avtalsmall

Anställning avslutad

Anställd är inte satt som "anställd" under Personer -> anställdes detaljer -> status, eller på personalkortet i Classic.

Överlappande skift

Överlappande skift

Anställd saknar färdighet

Anställd saknar en eller fler färdigheter som är definerade under skifttypen

Tid överstiger schemalagd tid per dag

Anställd är schemalagd fler timmar per dag än tillåtet enligt avtal/avtalsmall

Rasten har inte den lägsta tillåtna längden

Rasten är för kort enligt avtal/avtalsmall

Skiftlängd är kortare än minst tillåtna

Skiftet är kortare än tillåtet enligt avtal/avtalsmall

Överskrider max arbetstid utan rast

Skiftlängden utan rast överstiger det tillåtna enligt avtal/avtalsmall

Schemalagd maximalt antal dagar i rad

För många dagar schemalagd i rad enligt avtal/avtalsmall


Fick du hjälp?