Platstjänster och stämpling från appen

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Hur och varför appen använder din plats

Din arbetsgivare kan välja att använda “geofencing” i Quinyx för att säkerställa att du är på arbetsplatsen när du stämplar in från din mobil. Om din arbetsgivare har ställt in koordinater på någon av enheterna som du arbetar på kommer du få frågan om du vill slå på platstjänster första gången du går in på Tid-vyn i appen. På så sätt kommer din mobil att veta när du är på arbetsplatsen, och den kan meddela Quinyx-appen att du får stämpla in.

Quinyx-appen behandlar inte platsuppgifter och delar inte din plats eller rörelser med Quinyx-plattformen eller din arbetsgivare. Istället ger Quinyx-appen din mobil koordinaterna till de enheter du arbetar på, och mobilen meddelar sedan Quinyx-appen när du är inom det tillåtna avståndet från din arbetsplats för instämpling. Quinyx-appen varken spårar, sparar eller delar din plats.

Platstjänster och Platsinställningar

Om din arbetsgivare har aktiverat geofencing i Quinyx genom att ställa in koordinater på någon av enheterna du arbetar på kommer du att få frågan om du vill slå på platstjänster första gången du går in på Tid-vyn i appen. Efter att du har slagit på platstjänster kommer du få ett antal olika val beroende på din mobil.

Alltid eller Tillåt alltid

Det här valet låter Quinyx-appen avgöra om du är på arbetsplatsen i bakgrunden så att “Stämpla in”-knappen är aktiverad innan du öppnar Tid-vyn, vilket tillåter dig att stämpla in snabbare. “Stämpla in”-knappen kommer att vara avaktiverad (utgråad) tills din plats är bekräftad. Om du har aktiverat stämplingspåminnelser i appens inställningar kommer det här valet också att trigga en påminnelse att stämpla in när du når arbetsplatsen, och att stämpla ut när du lämnar arbetsplatsen.

Notera att på iOS (iPhone) kan du bara komma åt det här valet från appens inställlningar under Inställningar → Quinyx → Location → Alltid ✓
Det här valet använder inte mer batteri än de andra valen då platstjänster redan körs i bakgrunden för att periodvis uppdatera din position. Som appen är designad kommer inte det här valet att trigga fler positionsuppdateringar.

Tillåt bara när appen används eller När appen används

Med den här inställningen kommer appen börja avgöra om du är på arbetsplatsen så fort du går in på Tid-vyn. “Stämpla in”-knappen kommer att vara avaktiverad (utgråad) tills din plats är bekräftad. Följande faktorer kan göra det svårare för din mobil att avgöra din plats:

  • Att vara i ett område med dålig mobiltäckning
  • Att vara i ett område med få mobilbasstationer
  • Om Wi-Fi är avstängt
  • Om GPS är avstängt

Tillåt en gång

Fungerar precis som “Tillåt bara när appen används”, men nästa gång du öppnar Tid-vyn kommer du få frågan om att aktivera platstjänster i appen igen.

Aldrig eller Neka

Om du väljer den här inställningen kommer du inte kunna stämpla in via appen förrän din arbetsgivare väljer att avaktivera geofencing.

Påminnelse om stämpling

Om användaren går in i den övervakade regionen kontrollerar Quinyx först om användaren redan har stämplat in. Om användaren inte har stämplats in kommer Quinyx att kontrollera om ett skift är kopplat till den regionen. Om det finns ett skift eller en uppgift kopplad kontrollerar vi när skiftet börjar och slutar, och om det inte är för tidigt (en timme innan skiftet börjar eller mindre) eller för sent (när skiftet slutar eller senare) skickar vi det lokala meddelandet för att påminna användaren om att stämpla in. Om det inte finns något skift eller någon uppgift kopplad och Quinyx övervakar regioner enligt enhetskoordinater kommer vi inte att skicka meddelandet.

Om användaren kommer till en arbetsplats mer än en timme före eller efter skiftets slut kommer Quinyx inte att skicka meddelandet. Om användaren redan har stämplat in kommer vi inte heller att skicka meddelandet.

Om användaren har en popup med aktiverat skäl för ledighet, överlappande tid, icke godkänd enhet eller någon annan validering som inte tillåter personen att stämpla in så får användaren ett meddelande om att han eller hon måste stämpla in manuellt från applikationen.

Varför kan jag inte stämpla in?

"Stämpla in"-knappen kommer att vara avaktiverad (utgråad) tills din mobil har lyckats säkerställa att du är inom det tillåtna avståndet från din arbetsplats för att stämpla in. Vanligtvis är mobiler snabba på att avgöra din ungefärliga plats, men det kan ta lite längre tid att avgöra din exakta plats. Din arbetsgivare avgör det tillåtna avståndet från arbetsplatsen för instämpling, och om de ställer in ett väldigt kort avstånd (t.ex. 50m), kommer det generellt ta längre tid innan "Stämpla in"-knappen aktiveras då det tar längre tid för mobilen att säkerställa att du är inom det lilla området.

Hur kan jag lösa det här?

Some tidigare nämnt finns det flera faktorer som kan göra det svårare för din mobil att avgöra din plats. Några saker du kan göra för att förbättra hastigheten och träffsäkerheten på platstjänsten är:

  • Säkerställ att Wi-Fi och GPS är aktiverade
  • Säkerställ att du har bra mobiltäckning. Om du inte har det, försök att flytta dig till en annan plats med bättre täckning.
  • Om du inte redan använder "Alltid" eller "Tillåt alltid", överväg att byta till det valet så att din position är bekräftad innan du öppnar Tid-vyn.
  • Kolla om dina kollegor också har problem med att stämpla in. Om alla har problem beror det troligtvis på att din arbetsplats har dålig mobiltäckning och/eller få Wi-Fi-nätverk. Om bara du har problem beror det troligtvis på din mobil.
  • Be din arbetsgivare att öka det tillåtna avståndet från arbetsplatsen för stämpling


Fick du hjälp?