Behörigheter

Uppdaterad 1 year ago av Leigh Hutchens

Funktionsgrupper och behörigheter

Varje funktion inom Quinyx är uppdelad i funktionsgrupper. En funktionsgrupp innehåller funktioner i hela applikationen och för varje funktionsgrupp kan du definiera en behörighet.

Exempel: Funktionsgrupp "lön" - inkluderar all löneinformation inom Quinyx, dvs variablerna "faktiska lönekostnader" och "prognostiserade personalkostnader" i schema samt löneuppgifter i "personer".

Det här är de nuvarande funktionsgrupperna inom Quinyx:

Funktionsgrupp

Funktion i Quinyx

Finns i modulerna

Kontoinställningar

 • De kontoinställningar som du kan nå genom att klicka på pilen bredvid din bild
 • Färdigheter - definiera och administrera färdigheter, färdighetsmallar och färdighetskategorier
 • Utseende - definiera färg och logotyp för navigeringsfältet
 • Taggar - definiera och administrera taggar och taggkategorier (om taggmodulen är aktiverad)

N/A

Skapa Pulse

 • Typ av åtkomsthanterare ska behöva pulsera i mobilappen

Pulse

Prognos

 • Variabelinställningar - lägg till beräknad variabel och tillhörande formel
 • Ingångsdata - lägg till och konfigurera prognosvariabler
 • Prognoskonfigurationer - konfigurera prognoser

Kontoinställningar

Personer

 • Sidan "Personer"
 • Persondetaljer i "Personer"
 • Avtal i "Personer
 • Kommande händelser i Översikt (födelsedagar, upphörande av färdighet, upphörande av avtal)

Personer

Initiera E-signering

 • Initiera den faktiska e-signeringsprocessen

Personer

Medarbetaravtal

 • Typ av åtkomst som en användare måste ha till avtal efter att ha klickat på en person i People

Personer

Medarbetaruppgifter

 • Styr vilken typ av åtkomst en användare ska ha till People-information efter att ha klickat på en person i People

Personer

Bilagor

 • Associera all dokumentation som är relevant för en anställd, till exempel ett anställningsavtal, ett intyg etc.

Personer

Förhandsgranska PDF

 • Förhandsgranska ett pdf-dokument som kan innehålla mappade data från Quinyx
 • Används för att generera anställningsavtal med information från Quinyx som sedan kan skrivas ut
 För att kunna använda den här funktionen måste PDF-mallar laddas upp till din miljö. Detta kan för närvarande göras under Forms in Classic. Kontakta vårt supportteam för mer information om hur du gör detta.

Personer

Visa E-signerade dokument

 • Förhandsgranska e-signeringsdokument innan du startar signeringsprocessen
 • Visa e-signerade dokument
 • Nedladdning av tidigare signerade dokument

Personer

Qmail

 • Qmail-ikonen och formuläret man kommer till som användare när man klickar på ikonen i fråga
 • Notera: Huruvida Quinyx skickar notifieringar styrs enbart av inställningarna som gjorts i "Inställningar" < "Enheter" < "[Enhetsnamn]" < "Meddelanden" i Classic

"Läsbehörighet" är standardbehörigheten för Qmail-rättigheten för samtliga nya roller.

Qmail

Lön

 • Lön i Personer - avtalsdetaljer

Personer

Schemaläggning

 • Shifts and tasks in Schedule and Shift control centre
 • Skift och uppgifter i Schema och Notifieringar
 • Intresseanmälningar i Schema och Notifieringar
 • Skift att godkänna i Notifieringar
 • Grundschema
 • Kommande händelser i Översikt (skiftbokningar, skiftbyten, intresseanmälningar)
 • Schemalagda vs stämplade timmar och bemanningsoptimering i Översikt
 • Schema-widget i Översikt (intresseanmälningar, skiftbokningar, skiftbyten, obemannade skift)
 • Försäljnings-widget i Översikt (diagram och förloppsindikator)

Schema

Frånvaro

 • Frånvaro i Schema
 • Frånvaroansökningar i Schema och Notifieringar
 • Kommande händelser i Översikt (frånvaroansökningar)
 • Schema-widget i Översikt (frånvaroansökningar)

Schema

Stämplingar

 • Stämplingar in Schema
 • Attest i Schema

Schema

Inställningar

För kommande funktionalitet

Inställningar

Skifttyper

Styr vilken typ av åtkomst en användare ska ha till skifttyper-menyn (och menyerna nedan) under kontoinställningar / gruppinställningar

Gruppinställningar

Taggar

Kontrollerar vilken typ av åtkomst en användare ska ha till taggar under kontoinställningar / gruppinställningar och taggar som följs upp under Analytics (notera att detta endast påverkar kunder som använder taggmodulen)

Inställningar

Överför till lön

Kontrollerar vilken typ av åtkomst en användare ska ha till Tid-vyn. För den här rättigheten så kan man vänta sig följande beteende för de tre olika behörighetsnivåerna:

 • "Ingen behörighet": Användaren får ett felmeddelande när denne klickar på Tid-fliken där det står indikerar att denne inte har tillräckliga behörigheter för att komma åt sidan.
 • "Läsbehörighet": Användaren kommer att kunna gå in i Tid-fliken under förutsättning att det finns läsåtkomst på den aktuella enheten. Dessutom kommer hen att kunna välja data för enheterna som hen har läsbehörighet på men inte utföra några lönerelaterade åtgärder.
 • "Skrivbehörighet": Användaren kommer att kunna gå in på Tid-fliken förutsatt att det minst finns läsrättighet på den aktuella enheten. Dessutom kan hen välja data för de enheter som hen har läsrättighet på. För de enheter som hen har skrivbehörighet på så kan hen utföra lönerelaterade åtgärder såsom att överföra till lön, backa etc.

"Läsbehörighet" är standardbehörigheten för Överföring till lön-rättigheten för samtliga nya roller. Notera att en undantag för detta är rollmallar som skapats innan version 0085; dessa kommer ha läsrättighet som standardbehörighet utom i de fall de specifikt har "Ingen behörighet" på Schemaläggning < Stämplingar - i så fall är standardrättigheten för Överför till lön-rättigheten istället "Ingen rättighet".

Tid


Fick du hjälp?