Behörigheter

Uppdaterad 24/11/20 av Leigh Hutchens

Funktionsgrupper och behörigheter

Varje funktion inom Quinyx är uppdelad i funktionsgrupper. En funktionsgrupp innehåller funktioner i hela applikationen och för varje funktionsgrupp kan du definiera en behörighet.

Exempel: Funktionsgrupp "lön" - inkluderar all löneinformation inom Quinyx, dvs variablerna "faktiska lönekostnader" och "prognostiserade personalkostnader" i schema samt löneuppgifter i "personer".

Det här är de nuvarande funktionsgrupperna inom Quinyx:

Funktionsgrupp

Funktion i Quinyx

Finns i modulerna

Personer

 • Sidan "Personer"
 • Persondetaljer i "Personer"
 • Avtal i "Personer
 • Kommande händelser i Översikt (födelsedagar, upphörande av färdighet, upphörande av avtal)

Personer

Schemaläggning

 • Shifts and tasks in Schedule and Shift control centre
 • Skift och uppgifter i Schema och Notifieringar
 • Intresseanmälningar i Schema och Notifieringar
 • Skift att godkänna i Notifieringar
 • Grundschema
 • Kommande händelser i Översikt (skiftbokningar, skiftbyten, intresseanmälningar)
 • Schemalagda vs stämplade timmar och bemanningsoptimering i Översikt
 • Schema-widget i Översikt (intresseanmälningar, skiftbokningar, skiftbyten, obemannade skift)
 • Försäljnings-widget i Översikt (diagram och förloppsindikator)

Schema

Stämplingar

 • Stämplingar in Schema
 • Attest i Schema

Schema

Frånvaro

 • Frånvaro i Schema
 • Frånvaroansökningar i Schema och Notifieringar
 • Kommande händelser i Översikt (frånvaroansökningar)
 • Schema-widget i Översikt (frånvaroansökningar)

Schema

Lön

 • Lön i Personer - avtalsdetaljer

Personer

Kontoinställningar

 • De kontoinställningar som du kan nå genom att klicka på pilen bredvid din bild
 • Färdigheter - definiera och administrera färdigheter, färdighetsmallar och färdighetskategorier
 • Utseende - definiera färg och logotyp för navigeringsfältet
 • Taggar - definiera och administrera taggar och taggkategorier (om taggmodulen är aktiverad)

N/A

Inställningar

För kommande funktionalitet

N/A

Qmail

 • Qmail-ikonen och formuläret man kommer till som användare när man klickar på ikonen i fråga
 • Notera: Huruvida Quinyx skickar notifieringar styrs enbart av inställningarna som gjorts i "Inställningar" < "Enheter" < "[Enhetsnamn]" < "Meddelanden" i Classic

"Läsbehörighet" är standardbehörigheten för Qmail-rättigheten för samtliga nya roller.

Qmail

Överför till lön

Kontrollerar vilken typ av åtkomst en användare ska ha till Tid-vyn. För den här rättigheten så kan man vänta sig följande beteende för de tre olika behörighetsnivåerna:

 • "Ingen behörighet": Användaren får ett felmeddelande när denne klickar på Tid-fliken där det står indikerar att denne inte har tillräckliga behörigheter för att komma åt sidan.
 • "Läsbehörighet": Användaren kommer att kunna gå in i Tid-fliken under förutsättning att det finns läsåtkomst på den aktuella enheten. Dessutom kommer hen att kunna välja data för enheterna som hen har läsbehörighet på men inte utföra några lönerelaterade åtgärder.
 • "Skrivbehörighet": Användaren kommer att kunna gå in på Tid-fliken förutsatt att det minst finns läsrättighet på den aktuella enheten. Dessutom kan hen välja data för de enheter som hen har läsrättighet på. För de enheter som hen har skrivbehörighet på så kan hen utföra lönerelaterade åtgärder såsom att överföra till lön, backa etc.

"Läsbehörighet" är standardbehörigheten för Överföring till lön-rättigheten för samtliga nya roller. Notera att en undantag för detta är rollmallar som skapats innan version 0085; dessa kommer ha läsrättighet som standardbehörighet utom i de fall de specifikt har "Ingen behörighet" på Schemaläggning < Stämplingar - i så fall är standardrättigheten för Överför till lön-rättigheten istället "Ingen rättighet".

Tid


Fick du hjälp?