Quinyx WFM Mobil v2.28

Uppdaterad av Johannes Nordman

Mobil version 2.28

Summering över schemalagda/arbetade timmar i specific period

Det är nu möjligt att få en summering av de följande timmarna i våra mobilappar:

  • Schemalagda timmar
  • Arbetade timmar
  • Nominella timmar

Vyn schema summering kan nås ifrån den vanliga schemavyn genom den lilla ikonen med en kalender och klocka.

Du har även möjlighet att sätta ett specifikt tidsspann genom att sätta från och till datum eller välja en beräkningsperiod som definierats i avtalet. Denna funktionalitet styrs av rättigheter och delen för nominella timmar har slagits av som standard. Informationen i denna vy är densamma som den som finns i detaljschemat i webversionen Classic.

Stöd för statusen "Låst användare" med specificerat meddelande

I version 2.28 stödjer vi statusen "Låst användare" för användare som har gjort för många misslyckade försök att logga in istället för att sätta användaren som passiv. Det är även möjligt att manuellt låsa användare via integration och sätta ett specifikt meddelande som kan inkludera en web-länk som måste besökas där en uppgift måste utföras för att användaren ska låsas upp och kunna logga in, exempelvis.

Stöd för italienska


Fick du hjälp?