Avtalsmallar - Månatliga nominella timmar per år

Uppdaterad 1 month ago av Leigh Hutchens

Använd Nominella timmar per månad om du har olika nominella tider per månad, till exempel beroende på säsong. Du kan ställa in ett exakt antal nominella timmar per kalendermånad och istället för att beräkna nominell tid så använder Quinyx uppsatta timmar per månad för beräkning av nominell tid.

Efter att de nominella timmarna har definierats kan du enkelt övervaka schemalagda och stämplade timmar mot årlig arbetstid.

Schemaperioden i avtalet måste ställas in på en månad, och Avtal -> Arbetsdagar per vecka ska vara >= 5, för att beräkningen ska bli korrekt.


Fick du hjälp?