Avtalsmallar - Månatliga nominella timmar per år

Uppdaterad 11/11/20 av Leigh Hutchens

Använd Månatliga nominella timmar per år om du har olika nominella tider per månad, till exempel beroende på säsong. Du kan ställa in ett exakt antal nominella timmar per kalendermånad och istället för att beräkna nominell tid så använder Quinyx uppsatta timmar per månad för beräkning av nominell tid.

Efter att de nominella timmarna har definierats kan du enkelt övervaka schemalagda och stämplade timmar mot årlig arbetstid.

Schemalperioden i avtalet måste ställas in till en månad


Fick du hjälp?