Avtalsmallar - Månatliga nominella timmar per år

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Använd Nominella timmar per månad om du har olika nominella tider per månad, till exempel beroende på säsong. Du kan ställa in ett exakt antal nominella timmar per kalendermånad och istället för att beräkna nominell tid så använder Quinyx uppsatta timmar per månad för beräkning av nominell tid:

Efter att de nominella timmarna har definierats kan du enkelt övervaka schemalagda och stämplade timmar mot årlig arbetstid.

Schemaperioden måste sättas till en månad och Avtal > Arbetstider och perioder > Arbetsdagar per vecka måste = 5, 6 eller 7 för att beräkningen ska fungera som förväntat.


Fick du hjälp?