Varningar

Uppdaterad 4/4/20 av Malin Lindbom

Varningar indikeras av en röd ram runt stämplingen i schemavyn. Vilken typ av varning det gäller visas i "Ändra stämpling"-rutan när du klickar på stämplingen i fråga.

Beskrivning av varningar

Neo har stöd för de vanligaste varningarna vilka beskrivs nedan:

Varning i Neo

Parameter i Classic

Beskrivning

Skift saknas

Tid saknas för ett skift

Stämplingen saknar koppling till ett skift. 

Autoutsämpling

Autoutstämpling

Utstämpling har skapats automatiskt av systemet, dvs den anställda har glömt att stämpla ut.

Stämplingen är längre än skiftet

Differens, skift-tid

Längden på stämplingen är längre än skiftet med mer än x definierade minuter.

Stämplingen är kortare än skiftet

Differens, tid-skift

Längden på stämplingen är kortare än längden på skiftet med mer än x definierade minuter.

Stämplingen är inte godkänd av anställd

Attest anställd saknas

Stämplingen har inte godkänts av anställd.

Stämplingen är inte godkänd av chef

Attest löneadministratör

Stämplingen har inte godkänts av chef.

Stämpling har kommenterats av anställd

Stämpling har kommenterats av anställd

Stämplingen har kommenterats av anställd när denne stämplar in eller ut.

Stämplingen har ändrats av anställd

Ändrad av anställd

Medarbetaren har ändrat på stämplingen. 

Den ursprungliga tiden för stämplingen har ändrats

Stämplad tid har ändrats

Tiden för stämplingen har ändrats av någon med högre systemrättigheter än medarbetaren.

Stämplingen genererar kompensationstid

Stämplingen genererar kompensationstid

Radioknappen "Spara som komp" är vald i sektionen "Övertid / ytterligare tidstyp" i formuläret för stämplingen som genererar varningen och stämplingen genererar en av följande standardlönearter:

 • Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad enkel övertid till komp
 • Inarbetad extra övertid till komp
 • Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • Inarbetad veckoövertid 4 till komp
 • Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad övertid 4 till komp

Stämplingen genererar mertidsersättning

Stämplingen genererar mertidsersättning

Radioknappen "Betald" är vald i sektionen "Övertid / mertid" i formuläret för stämplingen som genererar varningen och stämplingen genererar lönearten som heter "Mertid utbetalas".

Stämplingen genererar övertidsersättning

Stämplingen genererar övertidsersättning

Radioknappen "Betald" är vald i sektionen "Övertid / mertid" i formuläret för stämplingen som genererar varningen och stämplingen genererar en av följande standardlönearter:

 • Dagsövertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid extra utbetalas
 • Övertid extra utbetalas
 • Veckoövertid extra utbetalas
 • Övertid enkel utbetalas
 • Dagsövertid enkel utbetalas
 • Veckoövertid enkel utbetalas
 • Övertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • Övertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid 4 utbetalas

Stämplingen innehåller lönearter som kräver godkännande

Stämplingen innehåller lönearter som kräver godkännande

Stämplingen i fråga innehåller en löneart som har konfigurerats att kräva godkännande och lönearten har ännu inte godkänts i löneartsöversikten. Notera att just denna varning konfigureras kan konfigureras antingen på avtalsmallsnivå eller globalt.

Konfiguration

Varningar konfigureras vanligtvis av någon med behörighetsnivå systemadminstratör/chef och uppsättningen av dessa är globala för kontot. Detta innebär att om du gör en förändring så slår den igenom på hela kontot, inte bara på enhet eller region som du befinner dig i. Konfigurationen görs i Classic under "Tid" > "Parametrar". Denna konfiguration avgör alltså både hur varningar fungerar i Neo och i "Tid" > "Tid" i Classic.


Fick du hjälp?