Tidsvarningar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Tidsvarningar visas främst på stämplingar, men vissa kan också förekomma på frånvaro eller till och med skift. Observera att när en stämpling har godkänts kan dess varningar i vissa fall inte längre visas. Dock kommer varningar inte alltid att försvinna när en stämpling har godkänts. Om varningen fortfarande är "sann" kommer den röda ramen runt anställdens avatar fortfarande att vara synlig även efter att attesten har gjorts. Till exempel kommer varningen "Stämplingen skapar övertid " alltid att ha en röd ram om du inte tar bort övertiden.

Tidsvarningar per schemaobjekt

Varningsmeddelanden för frånvaro

Varningsmeddelanden för frånvaro visas med en röd ram. På flerdagarsfrånvaro visas röda ramar endast på de specifika dagarna som har en varning:

I redigeringspanelen för frånvaro visas dock alla varningar för den specifika flerdagarsfrånvaron tillsammans med de datum som varningarna gäller för:

Om du omtilldelar en frånvaro uppdateras inte varningar förrän du har klickat på Spara.

Tabellen nedan listar de olika typerna av varningar för frånvaro som finns tillgängliga i Quinyx och anger vilka parameterinställningar som styr dem.

Frånvarovarning

Parameter i Quinyx

Beskrivning

Frånvaron innehåller löner som kräver godkännande

Lönearter kräver godkännande

Frånvaron genererar en löneart som har konfigurerats att kräva godkännande och den aktuella lönearten har ännu inte godkänts i översikten för lönearter.

Frånvaron genererar mertidskompensation

Mertid

Frånvaron genererar lönearten Mertid utbetalas.

Frånvaron genererar övertidskompensation

Övertid

Frånvaron genererar en av följande standardlönearter:

 • Dagsövertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid extra utbetalas
 • Övertid extra utbetalas
 • Veckoövertid extra utbetalas
 • Enkel övertid utbetalas
 • Dagsövertid enkel utbetalas
 • Veckoövertid enkel utbetalas
 • Övertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • Kvalificerad övertid utbetalas
 • Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid 4 utbetalas

Frånvaron genererar kompensationstid

Sparas till komp

Frånvaron genererar en av följande standardlönearter:

 • Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad enkel övertid till komp
 • Inarbetad extra övertid till komp
 • Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • Inarbetad veckoövertid 4 till komp
 • Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad övertid 4 till komp

Stämplingsvarningar

Stämplingsvarningar indikeras med en röd kant runt stämplingen, och typen av varning anges i Redigera stämpling-panelen när du klickar på stämplingen.

Nedanstående tabell listar de olika typerna av stämplingsvarningar som finns i Quinyx och detaljerar vilken Quinyx-parameterinställning som styr dem.

Stämplingsvarning

Parameterinställning i Quinyx

Beskrivning

Skift saknas

Tid saknas för ett skift

Tidstämplingen är inte associerad med ett skift.

Autostämpling

Automatisk utstämpling

Utstämplingen har skapats automatiskt av systemet, med andra ord har en anställd glömt att stämpla ut. Du måste redigera varaktigheten för denna stämpling för att varningen ska försvinna. Om du av misstag skulle förlänga varaktigheten för en automatiskt utstämplad stämpling får du en popup som informerar dig om detta.

Stämplingen är längre än skiftet

Tidsdifferens - skift

Stämplingens längd är längre än skiftet med mer än x definierade minuter.

Stämpling kommenterad av anställd

Tidsstämpling kommenterad av anställd

När en anställd har lagt till en kommentar vid in- eller utstämpling.

Stämplingen är kortare än skiftet

Tidsdifferens skift - tid

Stämplingens längd är kortare än skiftet med mer än x definierade minuter.

Saknad godkännande från anställd

Saknad godkännande från anställd

Stämplingen har inte godkänts av anställden.

Saknad godkännande från chef

Saknad godkännande från chef

Stämplingen har inte attesterats av chefen.

Stämplingen har ändrats av anställd

Tidsstämpling ändrad av anställd

Anställden har ändrat tidsstämplingen.

Den ursprungliga stämplingstiden har ändrats

Den ursprungliga stämplingstiden har ändrats

Den ursprungliga tiden för stämplingen har ändrats av någon med högre åtkomsträttigheter än den anställde.

Stämplingen innehåller löner som kräver godkännande

Lönearter kräver godkännande

Den aktuella stämplingen innehåller en löneart som har konfigurerats för att kräva godkännande och den aktuella lönearten har ännu inte godkänts i översikten över lönearter.

Stämplingen genererar mertidskompensation

Mertid

Alternativet Utbetalas är markerat i avsnittet Övertid/Mertidstyp för stämplingen som genererar varningen och stämplingen genererar lönearten Mertid utbetalas.

Stämplingen genererar övertidskompensation

Övertid

Alternativet Utbetalas är markerat i avsnittet Övertid/Mertidstyp för stämplingen som genererar varningen och stämplingen genererar en av följande standardlönearter:

 • Dagsövertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid extra utbetalas
 • Övertid extra utbetalas
 • Veckoövertid extra utbetalas
 • Enkel övertid utbetalas
 • Dagsövertid enkel utbetalas
 • Veckoövertid enkel utbetalas
 • Övertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • Kvalificerad övertid utbetalas
 • Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid 4 utbetalas

Stämplingen genererar kompensationstid

Spara som komp

Alternativet Spara som komp är markerat i avsnittet Övertid/Mertidstyp för stämplingen som genererar varningen och stämplingen genererar en av följande standardlönearter:

 • Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad enkel övertid till komp
 • Inarbetad extra övertid till komp
 • Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • Inarbetad veckoövertid 4 till komp
 • Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad övertid 4 till komp

Skiftvarningar

En röd ram kommer också att visas runt ett skift i fallet med helgdagsregeln Skift utan matchande stämpling:

Efter en logik liknande frånvaro och skift kommer varningen sedan att visas i Redigera skift-panelen:

Nedanstående tabell listar och beskriver de olika typerna av skiftvarningar som finns tillgängliga i Quinyx.

Skiftvarning

Parameter i Quinyx

Beskrivning

Skiftet innehåller löner som kräver godkännande

Lönearter kräver godkännande

Skiftet genererar en löneart som har konfigurerats för att kräva godkännande och den aktuella lönearten har ännu inte godkänts i översikten för lönearter.

Skiftet genererar mertidskompensation

Mertid

Skiftet genererar lönearten Mertid utbetalas

Skiftet genererar övertidsersättning

Övertid

Skiftet genererar en av följande standardlönearter:

 • Dagsövertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid extra utbetalas
 • Övertid extra utbetalas
 • Veckoövertid extra utbetalas
 • Enkel övertid utbetalas
 • Dagsövertid enkel utbetalas
 • Veckoövertid enkel utbetalas
 • Övertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • Kvalificerad övertid utbetalas
 • Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid 4 utbetalas

Skiftet genererar kompensationstid

Spara som komp

Skiftet genererar en av följande standardlönearter:

 • Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad enkel övertid till komp
 • Inarbetad extra övertid till komp
 • Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • Inarbetad veckoövertid 4 till komp
 • Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad övertid 4 till komp

Varningar visualiseras inte när det gäller regeln om ledig tid på helgdagar. Vi har dock en långsiktig vision för att stödja detta.

Konfigurera varningar

Tidvarningar ställs vanligtvis in av kontohanterarna/account managers och gäller globalt för kontot. Om du gör en ändring innebär det att det påverkar hela kontot, inte bara enheten eller avdelningen du befinner dig i för tillfället.

Varningarna kan konfigureras i Quinyx under Kontoinställningar > Avtal > Varningar.

Läs mer om att arbeta med varningar och tidsinställningar här.


Fick du hjälp?