Tidsvarningar

Uppdaterad 10 months ago av Daniel Sjögren

Tidvarningar visas främst på stämplingar, men i vissa fall även på frånvaro och till och med skift. Observera att när en stämpling har godkänts så visas inte längre varningen/varningarna.

Tidvarningar per schemakomponent

Frånvarovarningar

Varningarna för frånvaro visas med en röd ram. För frånvarotillfällen som sträcker sig över flera dagar så visas röda ramar endast på de specifika dagarna som har en varning:

I panelen Ändra frånvaro kommer emellertid alla varningar från frånvaron i fråga att visas tillsammans med de datum som varningarna gäller:

Om du omtilldelar en frånvaro så uppdateras inte varningarna förrän efter att du klickat på "Spara".

Nedan tabell listar de olika typerna av frånvarovarningar tillgängliga i Quinyx och även vilken parameter-inställning i Classic som styr respektive varning.

Frånvarovarning

Parameter-inställning i Quinyx

Beskrivning

Frånvaron genererar kompensationstid

Spara till komp

Frånvaron genererar en av följande standardlönearter:

 • Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad enkel övertid till komp
 • Inarbetad extra övertid till komp
 • Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • Inarbetad veckoövertid 4 till komp
 • Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad övertid 4 till komp

Frånvaron genererar mertidsersättning

Mertid

Frånvaron genererar lönearten som heter Mertid utbetalas.

Frånvaron genererar övertidsersättning

Övertid

Frånvaron genererar en av följande standardlönearter:

 • Dagsövertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid extra utbetalas
 • Övertid extra utbetalas
 • Veckoövertid extra utbetalas
 • Övertid enkel utbetalas
 • Dagsövertid enkel utbetalas
 • Veckoövertid enkel utbetalas
 • Övertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • Övertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid 4 utbetalas

Frånvaron innehåller lönearter som kräver godkännande

Lönearter kräver godkännande

Frånvaron genererar en löneart som har konfigurerats att kräva godkännande och lönearten har ännu inte godkänts i löneartsöversikten.

Skiftvarningar

En röd ram kommer också att visas runt skift i fallet med helgdagsregler av typen Skift utan matchande stämpling:

Med en logik liknande den för frånvaro och stämpling så visas varningen även i Ändra skift-panelen:

Varningar visualiseras inte i fallet med helgdagsregler av typen Ledig dag. Vi har dock en vision att på sikt stödja detta.

Skiftvarning

Parameter-inställning i Quinyx

Beskrivning

Skiftet genererar kompensationstid

Spara till komp

Skiftet genererar en av följande standardlönearter:

 • Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad enkel övertid till komp
 • Inarbetad extra övertid till komp
 • Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • Inarbetad veckoövertid 4 till komp
 • Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad övertid 4 till komp

Skiftet genererar mertidsersättning

Mertid

Skiftet genererar lönearten som heter Mertid utbetalas.

Skiftet genererar övertidsersättning

Övertid

Skiftet genererar en av följande standardlönearter:

 • Dagsövertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid extra utbetalas
 • Övertid extra utbetalas
 • Veckoövertid extra utbetalas
 • Övertid enkel utbetalas
 • Dagsövertid enkel utbetalas
 • Veckoövertid enkel utbetalas
 • Övertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • Övertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid 4 utbetalas

Skiftet innehåller lönearter som kräver godkännande

Lönearter kräver godkännande

Skiftet generar en löneart som har konfigurerats att kräva godkännande och lönearten har ännu inte godkänts i löneartsöversikten.

Stämplingsvarningar

Varningar indikeras av en röd ram runt stämplingen i schemavyn. Vilken typ av varning det gäller visas i Ändra stämpling-panelen när du klickar på stämplingen i fråga.

Nedan tabell listar de olika typerna av stämplingsvarningar tillgängliga i Quinyx och även vilken parameter-inställning i Quinyx som styr respektive varning.

Stämplingsvarning

Parameter-inställning i Quinyx

Beskrivning

Skift saknas

Tid saknas för ett skift

Stämplingen saknar koppling till ett skift. 

Autoutsämpling

Autoutstämpling

Utstämpling har skapats automatiskt av systemet, dvs den anställda har glömt att stämpla ut. Du måste modifiera stämplingens längd för att varningen ska försvinna. Om du av misstag förlänger längden på stämplingen så visas en popup där du informeras om detta.

Stämplingen är längre än skiftet

Differens, tid - skift

Längden på stämplingen är längre än skiftet med mer än x definierade minuter.

Stämplingen är kortare än skiftet

Differens, skift - tid

Längden på stämplingen är kortare än längden på skiftet med mer än x definierade minuter.

Stämplingen är inte godkänd av anställd

Attest anställd saknas

Stämplingen har inte godkänts av anställd.

Stämplingen är inte godkänd av chef

Attest löneadministratör

Stämplingen har inte godkänts av chef.

Stämpling har kommenterats av anställd

Stämpling har kommenterats av anställd

Stämplingen har kommenterats av anställd när denne stämplar in eller ut.

Stämplingen har ändrats av anställd

Ändrad av anställd

Medarbetaren har ändrat på stämplingen. 

Den ursprungliga tiden för stämplingen har ändrats

Stämplad tid har ändrats

Tiden för stämplingen har ändrats av någon med högre systemrättigheter än medarbetaren.

Stämplingen genererar kompensationstid

Spara till komp

Radioknappen "Spara som komp" är vald i sektionen "Övertid / ytterligare tidstyp" i formuläret för stämplingen som genererar varningen och stämplingen genererar en av följande standardlönearter:

 • Inarbetad dagsövertid 4 till komp
 • Inarbetad dagsövertid enkel till komp
 • Inarbetad dagsövertid extra till komp
 • Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad enkel övertid till komp
 • Inarbetad extra övertid till komp
 • Inarbetad kvalif. övertid till komp
 • Inarbetad veckoövertid 4 till komp
 • Inarbetad veckoövertid enkel till komp
 • Inarbetad veckoövertid extra till komp
 • Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp
 • Inarbetad övertid 4 till komp

Stämplingen genererar mertidsersättning

Mertid

Radioknappen "Betald" är vald i sektionen "Övertid / mertid" i formuläret för stämplingen som genererar varningen och stämplingen genererar lönearten som heter "Mertid utbetalas".

Stämplingen genererar övertidsersättning

Övertid

Radioknappen "Betald" är vald i sektionen "Övertid / mertid" i formuläret för stämplingen som genererar varningen och stämplingen genererar en av följande standardlönearter:

 • Dagsövertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid extra utbetalas
 • Övertid extra utbetalas
 • Veckoövertid extra utbetalas
 • Övertid enkel utbetalas
 • Dagsövertid enkel utbetalas
 • Veckoövertid enkel utbetalas
 • Övertid 4 utbetalas
 • Dagsövertid kvalif. utbetalas
 • Övertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid kvalif. utbetalas
 • Veckoövertid 4 utbetalas

Stämplingen innehåller lönearter som kräver godkännande

Lönearter kräver godkännande

Stämplingen i fråga innehåller en löneart som har konfigurerats att kräva godkännande och lönearten har ännu inte godkänts i löneartsöversikten.

Konfiguration

Varningar konfigureras vanligtvis av någon med behörighetsnivå systemadminstratör/chef och uppsättningen av dessa är globala för kontot. Detta innebär att om du gör en förändring så slår den igenom på hela kontot, inte bara på den enhet eller region som du befinner dig i.

Konfigurationen görs i Quinyx under Kontoinställningar > Avtal > Varningar.


Fick du hjälp?