Version 0072

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Personalhantering

Avtal

Nu är det möjligt att tilldela en avtalsmall till personer som har skapats utan avtalsmall.

Klicka på avtal för den valda personen. Du kommer nu se en knapp som heter "Skapa nytt avtal". Så öppnas en dialogruta där du kan välja avtalsmall.

Rollhantering

Med release 0072 av Neo så har vi rättat till några delar gällande anställda som ej har dykt upp i Neo när de har skapats.

Redigera start och slutdatum

Det är nu möjligt att redigera start och slutdatum på en persons roll. Och du kan också välja att sätta ett startdatum bakåt i tiden vid tilldelning eller redigering av en roll.

För att redigera en roll navigera till Organisation, klicka på gruppen där personen finns och klicka sen på rollnamnet under personens namn. Du kommer då se en liten penna. Klicka på pennan för att öppna dialogrutan där du kan redigera start och slutdatum.

Framtida anställda

Nu anställda med ett startdatum i framtiden är synliga i listan under Personer. Det gör det möjligt för er att lägga till eller ändra information under person och avtalsdetaljer.

Schema & Tid

Schema

Frånvarolängd

Till och med den här release:n så har den maximala längden för frånvaro varit ett år. Denna begränsing har nu tagits bort, så du kan skapa en frånvaro som spänner över 365 kalenderdagar.

Överlappande raster och uppgifter

Till och med den här release:n så har användare fått följande felmeddelande om de har försökt att schemalägga en uppgift över en rast:

Denna begränsning har nu tagits bort till följd av att detta efterfrågats av flertalet kunder.

Att schemalägga en uppgift över en rast innebär bara att den anställda kommer arbeta på uppgiften innan och efter dennes rast; om syftet är att den anställda inte ska ha någon rast alls så behöver rasten tas bort helt och hållet.
Lösning avseende skiftförfrågningar

På sistone har en del av er delat med er om problem i "Notifieringar" < "Skift att godkänna". Vissa skiftförfrågningar såg visuellt ut som om en och samma anställd ville byta skift med sig själv. För andra skiftförfrågningar saknades knappen för att godkänna eller neka förfrågan i fråga.

Detta har nu lösts. Detta innebär att skiftförfrågningar nu aldrig visas som en anställd som vill byta skift med sig själv samt att skift nu skiftförfrågningar inte längre saknar bocken och inte heller krysset som används för att godkänna respektive neka förfrågningar.

Grundschema

Framtida anställda i Grundschema

Till och med den här release:n så har det inte varit möjligt att lägga till anställda som har ett framtida avtal i Neo. Från och med den här release:n så kan man lägga till anställda till ett grundschema även om ett eller flera av följande gäller:

  1. Den anställda har ett framtida startdatum:
  1. Den anställda har tilldelats en roll med ett framtida startdatum på den enhet eller avdelning som grundschemat avser:
  1. Den anställda har ett avtal med ett framtida startdatum:

Syftet med detta är att du ska kunna planera för anställda du vet ska börja men som inte har börjat ännu. Observera att om du faktiskt rullar grundschemat över en period som ligger innan den anställdas startdatum, avtalets startdatum eller rollens startdatum, så kommer Quinyx dock att tvinga dig att antingen radera eller obemanna skiftet:

The existing limitations that you can't be scheduled after the end date of employment / end date of role / end date of agreement remain.

I en framtida release så kommer framtida anställda att sorteras på ett passande sätt i listan med anställda för bemanning och deras faktiska startdatum kommer att visas i samma lista.

Överlappande raster och uppgifter

Till och med den här release:n så har användare fått följande felmeddelande om de har försökt att schemalägga en uppgift över en rast:

Denna begränsning har nu tagits bort till följd av att detta efterfrågats av flertalet kunder.

Att schemalägga en uppgift över en rast innebär bara att den anställda kommer arbeta på uppgiften innan och efter dennes rast; om syftet är att den anställda inte ska ha någon rast alls så behöver rasten tas bort helt och hållet.

REST API

Möjligheten att appendData dvs skriva över data om ett POST anrop görs med samma timestamp som tidigare skickad data. Detta fungerar med både POST /forecast-data och /raw-data

REST API swagger specification finns här


Fick du hjälp?