Överför till lön FAQ

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Q: Är det möjligt att backa en lönefil om jag har överfört den?

A: Ja, det är det. Läs mer om att återställa lönefiler här och fliken Tid här.

Q: Vad händer om en lönefil har statusen "bearbetar" och ingenting händer?

A: Ibland tar det bara lite tid att bearbeta en lönefil. Lönefilen misslyckas om den inte har bearbetats inom 4 timmar. Läs mer här.

Q: Ibland flyttas en anställd från en enhet till en annan under en löneperiod. Hur fungerar denna logik?

A: Det korta svaret är att det beror på. Det beror på vilka inställningar som görs i dialogrutan Överför till lön (TTP) samt om den faktiska lönefilen kan ha någon logik i sig. Så det beror på vilken enhet de hade poster på, vad dessa poster var, om dessa poster alla ska överföras till lön, OCH den möjliga logiken i den anslutna lönefilen.

Q: Vilka anställda väljs in i lönefilen när man väljer en enhet?

A: Standardfunktionaliteten vid överföring till lön är att den kommer att titta på den anställdas hemmaenhet. Läs mer här.

Q: Är det möjligt att exkludera en eller flera lönearter från att överföras till lön som standard?

A: Om du vill utesluta en viss löneart från att överföras till lön kan du ange att den inte ska överföras i inställningarna för den eller de avtalsmallar som är kopplade till dina medarbetares avtal.

Exempel: På enhet A ska vissa anställda inte få löneart X, men på enhet B ska de få det, tillsammans med alla andra inställningar i avtalsmallen. I detta fall kan du duplicera avtalsmallen för att behålla alla andra inställningar, och inaktivera överföring till lön på de specifika lönearter som inte ska inkluderas.

Därefter ser du bara till att de anställda som inte ska få löneart X är kopplade till den avtalsmall där lönearterna har inaktiverats.


Fick du hjälp?