Grupphantering

Uppdaterad 6/10/20 av Leigh Hutchens

Du kan använda Grupphantering för att lägga till / redigera / radera avsnitt, enheter och regioner.

Regioner

Lägg till regioner

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på domänen. En sidopanel öppnas där du kan klicka på lägg till regioner:

 • Ange ett namn för regionen (obligatoriskt).
 • Välj en chef för regionen (inte obligatoriskt).
 • Om du vill lägga till flera regioner samtidigt klickar du på lägg till och upprepar stegen ovan.
 • När du är klar klickar du på OK så kommer regionen att skapas.

Redigera regioner

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på en region. En sidopanel öppnas där du kan redigera namn och chef för regionen. Klicka på Spara när du är klar med dina ändringar:

OBS: Om din organisation inte använder regioner ser du inte knappen Lägg till regionen när du klickar på domänen. Du kan istället lägga till enheter från den platsen.

Radera regioner

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på en region. En sidopanel öppnas, och längst ner på panelen ser du en raderingsknapp:

After clicking delete, you will see a confirmation dialogue. Click OK if you want to proceed with the deletion. A message displays in the top-right corner indicating whether the deletion was successful.

Note that it's not possible to delete a district if units are connected to that district. Disconnect the units from the district before proceeding with the deletion.

Avdelningar

Lägg till avdelningar

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på enheten där du vill skapa avdelningar. En sidopanel öppnas där du kan klicka på lägg till avdelningar:

 • Ange ett namn för avdelningar (obligatoriskt).
 • Välj en chef för regionen (inte obligatoriskt).
 • Välj ett kostnadsställe för avdelningar (inte obligatoriskt).
 • Om du vill lägga till flera avdelningar samtidigt klickar du på lägg till och upprepar stegen ovan.
 • När du är klar klickar du på OK så kommer avdelningarna att skapas.

Redigera avdelningar 

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på en region. En sidopanel öppnas där du kan redigera namn, kostnadsställe och chef för regionen. Klicka på Spara när du är klar med dina ändringar:

Radera avdelningar

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på en avdelning. En sidopanel öppnas och längst ner på panelen ser du en radera knappen.

När du har klickat på ta bort ser du en bekräftelsedialog. Klicka på OK om du vill fortsätta med borttagningen. Ett meddelande visas i det övre högra hörnet som indikerar om raderingen var framgångsrik.

Enheter

Lägg till enheter

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på en region. En sidopanel öppnas så att du kan lägga till enheter:

 • Ställ in ett namn på enheten (obligatoriskt).
 • Välj en chef för enheten (inte obligatoriskt).
 • Välj ett kostnadsställe för enheten (inte obligatoriskt).
 • Om du vill lägga till flera enheter samtidigt klickar du på lägg till och upprepar stegen ovan.
 • När du är klar klickar du på OK för att skapa enheterna.
Observera att om din organisation inte använder regioner ser du knappen Lägg till enheter när du klickar på domänen.

Redigera enheter

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på en enhet. En sidopanel öppnas där du kan redigera de vanligaste inställningarna för enheten. Spara när du är klar med att ändra inställningarna i sidopanelen:

Om du vill redigera andra inställningar för enheten klickar du på Avancerade enhetsinställningar längst ner på sidopanelen:

Ett helsidesformulär med alla tillgängliga inställningar för enheten öppnas. Klicka på Spara när du är klar med att ändra de avancerade enhetsinställningarna:

Du kan hitta mer information om några av de avancerade inställningarna genom att läsa den här Classic-artikeln.

Radera enheter

Navigera till Kontoinställningar > Grupphantering och klicka på en enhet. En sidopanel öppnas och längst ner på panelen ser du en raderingsknapp:

När du har klickat på ta bort ser du en bekräftelsedialog. Klicka på OK om du vill fortsätta med borttagningen. Ett meddelande visas i det övre högra hörnet som indikerar om raderingen var framgångsrik.

Observera att det inte är möjligt att ta bort huvudenheten i ditt konto. Om du försöker göra det visas en varning och hindrar dig från att ta bort den.


Fick du hjälp?