Granskningsloggar FAQ

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Q: Är det möjligt att visa granskningsloggar?

A: Du kan hitta revisionsloggar under Konto > Granskningsloggar. Klicka sedan på Anpassa vy för att välja de kriterier du vill söka efter.

Q: Finns det olika typer av granskningsloggar?

A: Ja, det finns granskningsloggar för skiftskiftbokningarskiftbytenlediggörande av skift, och skifttilldelning på bortaenhet.

Q: Vilka grupper kan jag välja när jag vill visa granskningssloggar?

A: Du kan välja vilken grupp eller grupper som helst där du har minst en icke-anställd roll som har minst läsrättigheter för någon av behörigheterna.

Q: Kan jag söka efter granskningssloggar för flera enheter?

A: Ja, det kan du.

Q: Vad betyder startdatum när jag söker i granskningsloggarna?

A: Datumet du söker efter är datumet då skiftet uppdaterades.

Q: Kan jag söka efter granskningsloggar i gruppinställningar?

A: För närvarande kan du inte söka efter granskningsloggar i gruppinställningar.

Läs mer om att visa granskningsloggar här.


Fick du hjälp?