Version 345

Nya funktioner

Global tidszon visas nu på enhetskortet

I nästa release av Quinyx WFM tar vi bort valet för tidszon i Webpunch. Tidszonen kommer att väljas från enhetens tidszon (eller ärvas från den globala inställningen). Du hittar denna information under Inställningar → Enheter → Vald Enhet → Inställningar

Om du anser att din globala inställning är fel vänligen kontakta din superuser och be dem kontakta Quinyx support så hjälper de till att ställa in den korrekt.

In Quinyx version 346 med preliminärt release datum 2018-11-06 kommer vi att ta bort det manuella tidszons valet från startsidan på Webpunch. Tidszonen kommer att tas från enhetens inställningar under Inställningar → Enheter → Vald Enhet → Inställningar

Uppdaterad kod avseende tooltip i Schema - Schemalagd personal

I Schema → Schemalagd personal → Tooltip har vi uppdaterat koden främst avseende prestanda men även för att korrigera mindre vanliga scenarion såsom regler avseende helgdagar inte räknades korrekt. Vi har även lagt till synlig information om Vald period, Beräkningsperiod och avstämningsperiod.

Lite information om denna tooltip

 • Endast beräkningar avseende huvudavtalet visas i denna tooltip
 • Beräkningsperioden tar ej hänsyn till medarbetarens anställningsgrad
 • Beräkningsperioden och avstämningsperioden beräknas utifrån den första dagen som datumvalet är gjort för. Exempel
  • Beräkningsperioden är från den första till den sista i månaden (1/9-30/9 , 1/10-31/10 etc)
  • När perioden 29/9-28/10 väljs kommer beräkningsperioden att vara 1/9-30/9
  • När perioden 10/10-20/10 väljs kommer beräkningsperioden att vara 1/10-31/10

Korrigering av automatutstämpling ger varning

För att göra det mer tydligt att en stämpling har skapats via automatisk utstämpling har vi lagt till ramar kring dessa stämplingar och även en ny tooltip. Om Autoutstämpling kräver tidändring för attest är ibockad under Tid → Parametrar visas en varning när stämpling redigeras om tiden efter redigering är längre än den automatiskt utstämplade tiden.

Ny logg för rättigheter tillgänglig

Det finns nu en ny logg för rättigheter som är mer detaljerad än den tidigare. Ni finner denna under Inställningar → Logg → Filtrera på objekt→ Rättigheter. Den gamla loggen finns kvar och är döpt till Rättigheter (gamla)

API / Web Service uppdateringar

wsdlUpdateEmployeeSkills är uppdaterad med möjligheten att lägga till enstaka färdigheter utan att behöva skicka alla färdigheter i anropet.

wsdlUpdateShifts är uppdaterad med möjligheten att sätta beskrivning på enskilda skift

Läs mer om Web Service anropen via länkarna nedan.

Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen
Klicka här för att visa den historiska Quinyx WFM Web Service-dokumentationen

Felrättningar

 • Korrigering avseende att frånvaroschema inte avrundade korrekt vid vissa deltids scenarion
 • Rättning av webcal synkning mot google calendar
 • Regionchefer har nu enbart tillgång till sina egna enheter avseende rapporter oavsett om delning mellan distrikt är satt eller ej
 • Korrigering av dela skift funktionaliteten när ett skift går över midnatt. Ny logik adderat som gör att skift som går över midnatt och delas kommer att delas 00:00 och inte på mitten som tidigare
 • Korrigering till tooltip i Schema → Fasta schema. Tooltip hanterar nu beräkning korrekt avseende skift och "räkna som schemalagd tid".
 • Korrigering av TimeTracker Datum i tidszoner utanför Europe/Stockholm
 • wsdlGetSchedulesV2 returnerar nu sectionName korrekt
 • wsdlGetForecasts korrigering till lastmodified datumet
 • Korrigering av minimum och maximum värde för lönearter där manuella regler påverkar samma löneart
 • Inställning för rättigheter adderad för Bemanningsrapporten


Fick du hjälp?