Tillgänglighet inom Auto-tilldelning

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Med Quinyx Auto-tilldelning kan vi väga in tillgängligheten som förses av de anställda. Detta görs genom tillgänglighetsfunktionen för att indikera när de är tillgängliga för att arbeta (läs mer om tillgänglighetsfunktionen i mobilappen här .)

Schemaläggning efter tillgänglighet inom via Auto-tilldelning kan betraktas som ett hårt krav eller ett mjukt/preferenskrav.

Om tillgänglighet anses vara ett hårt krav

Om den tillhandahållna tillgängligheten av de anställda anses vara ett hårt krav betyder det att Quinyx Auto-tilldelning inte får schemalägga anställda utanför deras inskickade tillgänglighet. Om du föredrar att schemalägga enligt personalens tillgänglighet men du vill tillåta auto-tilldelningen att schemalägga utanför den vid behov, vänligen titta på avsnittet nedan som heter "Om tillgänglighet anses vara ett preferenskrav".

Tillgänglighet är som standard satt som ett hårt krav. Det betyder att ingen ytterligare regelkonfiguration behövs för att hantera en tillgänglighet som ett hårt krav, förutsatt att du redan använder Quinyx Auto-tilldelning inom ditt företag. Du behöver dock kontakta Quinyx för att möjliggöra att tillgänglighet används i algoritmlösningarna. Om du inte gör det kommer tillgänglighet inte att beaktas.

Risker med att sätta tillgänglighet som en hård begränsning

När du betraktar tillgänglighet som en hård begränsning finns det en risk att den tillhandahållna tillgängligheten och timmarna för skift inte stämmer överens. När så är fallet kommer auto-tilldelningen att lämna skiftet otilldelat.

Detta gäller för fall där:

  • Tillgängligheten som tillhandahålls inte stämmer överens med några av de skift som finns tillgängliga
  • Tillgängligheten som tillhandahålls endast har en liten överlappning med de skift som finns
  • Den tillgänglighet som tillhandahålls har en stor överlappning med de tillgängliga skiften men en liten del av dem faller utanför den inskickade tillgängligheten

I alla dessa fall skulle inga skift tilldelas av Quinyx Auto-tilldelningen. Innan du kontaktar Quinyx support, se därför till att skiften faktiskt kan tilldelas inom den tillhandahållna tillgängligheten när du ser ett stort antal otilldelade skift som du inte förväntade dig att se.

Om tillgänglighet anses vara ett preferenskrav

Om tillgängligheten som tillhandahålls av de anställda anses vara ett preferenskrav betyder det att Quinyx Auto-tilldelning föredrar att tilldela anställda inom deras tillhandahållna tillgänglighet. Om detta inte är möjligt är också ett alternativ att tilldela skift utanför deras tillhandahållna tillgänglighet. Du kan ställa in den relativa betydelsen av schemaläggning enligt tillhandahållen tillgänglighet jämfört med dina andra arbetsregler och schemaläggningspreferenser för att säkerställa att din affärsstrategi beaktas inom tilldelningen av skift.

För att säkerställa att tillgänglighet anses vara ett preferenskrav krävs ytterligare en regelkonfiguration och som behöver uppskattas och utföras av Quinyx COT-teamet. Detta förutsätter att du redan använder Quinyx Auto-tilldelning.

Om du vill överväga tillgänglighet som en preferens, vänligen kontakta Quinyx support eller din Quinyx kontaktperson. Vänligen ge Quinyx-teamet en indikation på hur viktigt det är att följa medarbetarnas tillhandahållna tillgänglighet jämfört med dina andra arbetsregler och schemaläggningspreferenser.

FAQ

Hur hanterar Quinyx Auto-tilldelning en situation där en anställd har lämnat både en tillgänglighet och en frånvaro?

Quinyx Auto Assign-lösning kommer aldrig att schemalägga en anställd när de har lämnat en frånvaro, även om de har tillgänglighet samma dag.

Till vem kommer Quinyx Auto-tilldelning att tilldela ett enskilt skift till när flera anställda har matchande tillgänglighet?

Utan någon ytterligare konfiguration kommer Quinyx Auto-tilldelning att tilldela skiftet till den anställde enligt vad som är optimalt baserat på övriga konfigurerade regler och preferenser.

Om du vill säkerställa att skiftet helst tilldelas en heltidsanställd framför en deltidsanställd eller en högre kontraktsanställd framför en lägre kontraktsanställd kräver detta ytterligare regelkonfiguration som behöver uppskattas och utföras av Quinyx COT-team. Kontakta Quinyx support eller din Quinyx kontaktperson.

Om en anställd arbetar på flera enheter men bara förser tillgänglighet inom en enhet, kommer Quinyx Auto-tilldelning att tilldela de anställda skift inom den enhet där tillgängligheten tillhandahölls?

Tillgänglighet som hanteras av Auto-tilldelningsalgoritmen hanteras för närvarande inte på enhetsnivå. Därför kommer den anställde att premieras att bli tilldelad en enhet den dag som en tillgänglighet tillhandahålls oavsett vilken enhet tillgängligheten tillhandahålls för.

Om en anställd arbetar över flera avdelningar men bara tillhandahåller tillgänglighet inom en avdelning, kommer Quinyx Auto-tilldelning att tilldela de anställda skift inom den avdelningen där tillgängligheten tillhandahölls?

Tillgänglighet som hanteras av Auto-tilldelningsalgoritmen hanteras för närvarande inte på avdelningsnivå. Därför kommer den anställde att premieras att bli tilldelad en avdelning den dag som en tillgänglighet tillhandahålls oavsett vilken avdelning tillgängligheten tillhandahålls för.

Jag har inte konfigurerat Quinyx Auto-tilldelning, hur kan jag säkerställa att jag automatiskt kan schemalägga anställda efter deras tillgänglighet?

För att använda automatisk schemaläggning baserat på tillgängligheten krävs det att du har Quinyx Auto-tilldelnings-modulen konfigurerad. Detta är något som måste uppskattas och utföras av Quinyx COT-team. Kontakta Quinyx support eller din Quinyx kontaktperson.


Fick du hjälp?