Frånvaro FAQ

Uppdaterad av Victor Jespersen

F: Vad händer om en anställd som har frånvaro inplanerad i framtiden flyttar till en ny enhet?

S: Redan godkänd frånvaro ligger kvar på den gamla enheten. Därför kommer schemalagd frånvaro i framtiden att ligga kvar på den gamla enheten. Ohanterade frånvarouppgifter flyttas till den nya enheten.

F: Vad händer om en anställd planerar att arbeta på en annan enhet men har en annan frånvaro? Var hamnar frånvaron? Vart tar kostnaden vägen?

S: Om en anställd har ett skift på enhet A, och frånvaron läggs till på enhet B, hamnar frånvaron på enhet B, men kostnaden (dvs. den genererade lönen) hamnar på enhet A (där skiftet finns).

F: Vilket kostnadsställe kommer att kopplas till frånvaro?

S: Kostnaden för lönearter som genereras av frånvaro läggs till i kostnadsstället för det underliggande skiftet.

Q: Hur väljer jag att behålla, ta bort eller omtilldela underliggande skift när jag lägger till frånvaro?

A: Valet görs när du lägger till frånvaron. Valet kan vara detsamma för alla skift under frånvaroperioden eller olika för varje skift.

Q: När en person är frånvarande och någon annan tilldelas skiftet, visar Quinyx spårningen av vem skiftet ursprungligen tillhörde?

A: Spårningen kan inte visas i Quinyx, men registreras i schemaloggarna.

Q: Kan jag lägga till en deltidsfrånvaro som procent?

A: Ja.

Q: Kan jag massradera frånvaro?

A: I mobil- och webbappen kan du bara radera en frånvaro åt gången. Däremot kan du massradera (eller uppdatera) frånvaro via API genom UpdateAbsence.

Q: Hur lägger du till frånvaro när du redan har en deltidsfrånvaro (till exempel deltidssjuk 25% i 4 veckor med 3 dagar semester mitt i)?

A: Resultatet du söker är för närvarande endast möjligt om du lägger till tre individuella frånvaroperioder - en deltidssjukfrånvaro på 25% för den första perioden, följt av en annan (heltids?) frånvaro på tre dagar, som i sin tur följs av en deltidssjukfrånvaro på 25% under den tredje perioden. Stöd för att lägga till överlappande frånvaroperioder, dvs. att lägga till 3 dagar semester ovanpå den redan befintliga deltidssjukfrånvaron, läggs till i kommande sprintar.

Q: Kan jag lägga till frånvaro när en anställd inte längre är anställd?

A: Det är möjligt att lägga till frånvaro efter att en anställds sista arbetsdag har passerat.

Exempel: Idag är det den 3:e september. Anställd X:s sista arbetsdag var den 2:a september. Nu är det möjligt att gå till en tidpunkt när den anställde fortfarande var anställd och lägga till frånvaro.

Q: Meddelas anställda om en chef ändrar datum och tid för frånvaro?

A: Anställda meddelas när datum eller tid ändras på deras frånvaro (förutsatt att chefen inte pausat notifikationer).

Q: Kan jag förhindra chefer från att godkänna deras egna frånvaroansökningar?

A: Det enda alternativet för att hindra chefer från att godkänna sina egna frånvaroanmälningar är att inte ge chefer en chefsroll på deras hemmaenhet.

Q: Kan du se dina kollegors semester i appen eller webbportalen?

A: Nej, medarbetare kan inte se andra kollegors semester i webb- eller mobilapparna.

Q: Är det möjligt att begränsa vilka frånvaroorsaker som är tillgängliga för användare?

S: Ja, du kan aktivera/inaktivera vilka frånvaroorsaker som är tillgängliga för anställda och chefer i avtalsmallarna. Detta gör du genom att gå till Kontoinställningar > Avtalsmall > Frånvaroorsaker och bocka i/bocka ur kryssrutan på den frånvaroorsak du vill aktivera/inaktivera.

Q: Hur fungerar logiken för checkrutan Heldag på frånvaron?

A: Checkrutan Heldag kommer att:

  1. Markeras när du går in i panelen Lägg till frånvaro genom att klicka på en cell i schemat.
  2. Markeras när du går in i panelen Lägg till frånvaro genom att klicka på + i det övre högra hörnet i schemat.
  3. Avmarkeras när du går in i panelen Lägg till frånvaro genom knappen längst ner i panelen Redigera skift.

I fall 1 och 2 ovan, om samma datum väljs som start- och slutdatum, till exempel 2022-04-25, kommer start- och slutdatum att vara detsamma när du avmarkerar checkrutan, medan start- och sluttiden för frånvaron blir en timmes intervall. Detta en-timmessintervall inträffar 12 timmar efter företagets dygnsbryt, så om starttiden för dygnsbrytet är klockan 8 på morgonen, kommer en-timmessintervallet att vara från klockan 8 på kvällen till klockan 9 på kvällen. I fall 3 ovan kommer start- och slutdatum och tider att förbli desamma, även om checklrutan är markerad eller avmarkerad. Om dygnsbrytets början, inställda i dina enhetsinställningar, är kl. 02.00, då skulle standardfrånvarotiderna vara kl. 14.00-15.00.

I fall 1 och 2 ovan, om flera datum väljs som start- och slutdatum, till exempel 2022-04-25 - 2022-04-30, kommer samma datum att förbli desamma när du avmarkerar checkrutan, medan start- och sluttiderna för frånvaron kommer att vara från företagets dygnsbryt till företagets dygnsbryt. Som exempel, om företagets dygnsbryt som är inställt i dina enhetsinställningar är kl. 02.00, då skulle standardfrånvarotiderna vara kl. 02.00 - 02.00.

I fall 3 ovan kommer standarddatum och tider att återspegla skiftet som du anger frånvaron från.

Om du väljer olika datum innan du avmarkerar checkrutan i fråga, kommer ovanstående beteende tyvärr inte att gälla på grund av tekniska begränsningar. Detta är något vi avser att åtgärda i framtiden.


Fick du hjälp?