Mobiltelefoner

Uppdaterad 27/8/20 av Leigh Hutchens

Under gruppinställningar som heter mobiltelefoner. På den här sidan kan du se alla anställda i din grupp och huruvida deras mobiltelefoner är aktiverade för stämpling eller ej.

Du kan också aktivera flera enheter på samma gång samt söka efter en specifik anställd som ska få sin mobiltelefon aktiverad.

  • Navigera till gruppinställningar
  • Klicka på mobiltelefoner
  • Listan med de anställda i din grupp samt deras mobiltelefoner kommer nu vara synlig:

Du kommer nu att se fem stycken kolumner:

  • Anställningsnummer - Den anställdes anställningsnummer
  • Namn - För och efternamn på den anställde
  • Enhetsnyckel - Unik nyckel för den anställdes mobiltelefon
  • Aktiverad - Indikerar om mobiltelefonen är aktiverad eller ej

Kolumnerna som är markerade med blå text går att sortera på. Klicka på en av kolumnerna för att sortera listan.

Du kan söka i listan på anställningsnummer eller namn genom att skriva något i sökfältet.

För att aktivera en enhet klicka i den vita rutan på höger sida. Den vita rutan kommer nu bli blå med en vit bock som indikerar att mobiltelefonen är aktiverad.

Om listan innehåller många anställda så kommer den delas upp på flera sidor. Du ser detta uppe i högra hörnet genom att det visas en siffra för vilken sida du är på samt hur många sidor det finns. Klicka på pilarna bredvid siffrorna för att navigera mellan sidorna.

För att aktivera alla mobiltelefoner som är synliga i listan, klicka på den vita rutan till höger om aktivera i rubrikraden. All vita rutor kommer nu ändras till blåa med vit bock som indikerar att mobiltelefonerna är aktiverade.

Skrivrättighet på behörigheten inställningar krävs för att du ska kunna se listan samt aktivera mobiltelefoner.


Fick du hjälp?