Avtalsmallar FAQs

Uppdaterad 8 months ago av Leigh Hutchens

Varje person vars arbete ska planeras i Quinyx måste omfattas av ett avtal. Avtalet kan ses som en ram som definierar vilka regler om arbetstid som gäller för individen, till exempel om den anställde får betalt på månads- eller timbasis, arbetstagarens kvot för arbetstid, beräkningsperiod, anställningsnivå etc.

F: Hur skapar jag en avtalsmall i Neo?

S: Navigera till Kontoinställningar och Mallar. Du kan skapa en ny avtalsmall genom att välja Lägg till eller kopiera en avtalsmall som redan är konfigurerad.

F: Hur ser det ut i Neo när en anställd har mer än ett avtal?

S: Du kan välja att också visa förfallna avtal med Visa (Display)-menyn till höger.

Läs mer om Avtalsmallar.


Fick du hjälp?