Avtalsmallar FAQs

Uppdaterad 1 month ago av Daniel Sjögren

Varje person vars arbete ska planeras i Quinyx måste omfattas av ett avtal. Avtalet kan ses som en ram som definierar vilka regler om arbetstid som gäller för individen, till exempel om den anställde får betalt på månads- eller timbasis, arbetstagarens kvot för arbetstid, beräkningsperiod, anställningsnivå etc.

F: Hur skapar jag en avtalsmall i Quinyx?

S: Navigera till Kontoinställningar > Avtalsmallar. Du kan skapa en ny avtalsmall genom att välja Lägg till eller kopiera en avtalsmall som redan är konfigurerad.

F: Hur ser det ut i Quinyx när en anställd har mer än ett avtal?

S: Du kan välja att också visa förfallna avtal med Visa (Display)-menyn till höger.

F: När inställningen Övertid/mertidsbank på en avtalsmall ändras, kan detta påverka befintliga stämplingar?

S: Nej, ändringar till denna inställningarn ska inte påverka existerande stämplingar.

F: Kan varningen för överlappande skift inaktiveras?

S: Nej, du kan inte inaktivera varningen för överlappande skift. Du kan däremot genom att markera checkrutan Tillåt godkännande vid överlappande skift under Tidregler i dina avtalsmallar fortsätta schemaläggningen trots denna varning.

Läs mer om Avtalsmallar.


Fick du hjälp?