Kontoinställningar

Uppdaterad 3 months ago av Leigh Hutchens

Det är på sidan Kontoinställningar som du konfigurerar alla åtkomsträttigheter. Om din roll har tillgång till kontoinställningar på domännivå kan du konfigurera kontoinställningar genom att följa de här stegen:

  1. Klicka på pilen bredvid din bild i det övre högra hörnet.
  2. Klicka på kontoinställningar:

Detta tar dig till kontosidan där du hittar inställningarna för åtkomsträttigheter:

Kontomenyn är indelad i olika grupper där du kan hantera inställningar och konfiguration i Quinyx.

Rättighetsstyrning: Här anger du behörigheter och roller för webbappen och mobilappen. Det är också här du skapar strukturen för din organisation.

Avtal: Det är här du konfigurerar medarbetaravtal. Klicka här för att läsa mer om upprättande av medarbetaravtal.

Frånvarohantering: Här visar du dina frånvaroinställningar. Läs mer om frånvaroinställningar här.

Skifttyper :Här ställer du in globala skifttyper som kommer att finnas tillgängliga i alla enheter. Läs om skifttyper här.

Färdigheter: Du kan skapa färdigheter och länka dem till dina anställda, så att du kan se till att du alltid har rätt anställda tilldelade ett skift. Läs mer här.

Utseende: Klicka på utseendet för att ändra hur ditt övre navigeringsfält ser ut. Läs mer här.

Taggar och kostnadsbärare: Konfigurera dina taggar , kostnadsställen och projekt.

Statistik: Konfigurationer för statistik och Budget & Prognos. Läs mer här.

  • Loggar: Sök i Quinyx-loggar för att se vad folk har gjort. Läs mer här om granskningsloggar.


Fick du hjälp?