Kontoinställningar

Uppdaterad 5 months ago av Leigh Hutchens

Kontoinställningssidan är där du gör all konfiguration för åtkomsträttigheter. Om din roll har åtkomst till kontoinställningar hittar du den genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på pilen bredvid din bild i det övre högra hörnet.
  2. Klicka på kontoinställningar:

Detta tar dig till kontosidan där du hittar inställningarna för åtkomsträttigheter:

Kontomenyn är indelad i olika grupper där du kan hantera inställningar och konfiguration i Quinyx.

Rättighetsstyrning: Här anger du behörigheter och roller för webbappen och mobilappen. Det är också här du skapar strukturen för din organisation.

Avtal: Det är här du konfigurerar medarbetaravtal. Klicka här för att läsa mer om upprättande av medarbetaravtal.

Frånvarohantering: Här visar du dina frånvaroinställningar. Läs mer om frånvaroinställningar här.

Skifttyper :Här ställer du in globala skifttyper som kommer att finnas tillgängliga i alla enheter. Läs om skifttyper här.

Färdigheter: Du kan skapa färdigheter och länka dem till dina anställda, så att du kan se till att du alltid har rätt anställda tilldelade ett skift. Läs mer här.

Utseende: Klicka på utseendet för att ändra hur ditt övre navigeringsfält ser ut. Läs mer här.

Taggar och kostnadsbärare: Konfigurera dina taggar , kostnadsställen och projekt.

Statistik: Konfigurationer för statistik och Budget & Prognos. Läs mer här.

  • Loggar: Sök i Quinyx-loggar för att se vad folk har gjort. Läs mer här om granskningsloggar.


Fick du hjälp?