Kontoinställningar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Det är på sidan Kontoinställningar som du konfigurerar alla åtkomsträttigheter. Om din roll har tillgång till kontoinställningar på domännivå kan du konfigurera kontoinställningar genom att följa de här stegen:

  1. Klicka på pilen bredvid din bild i det övre högra hörnet.
  2. Klicka på Kontoinställningar:
  3. Detta tar dig till kontosidan där du hittar inställningarna för åtkomsträttigheter.

Kontomenyn är indelad i olika grupper där du kan hantera inställningar och konfiguration i Quinyx.

Rättighetsstyrning: Här anger du behörigheter och roller för webbappen och mobilappen. Det är också här du skapar strukturen för din organisation. Läs mer här.

Personer: Under Personer kan du skapa anpassade inmatningsfält som du kan konfigurera för medarbetaruppgifter. Läs mer här.

Avtal: Det är här du konfigurerar medarbetaravtal. Klicka här för att läsa mer om upprättande av medarbetaravtal.

Tillgänglighet: Tillgänglighet tillåter dig att se om anställda är tillgängliga (eller otillgängliga) i Schemavyn.

Efterlevnad: Efterlevnadsinställningar används för marknadsspecifika användningsfall.

Matraster: Du kan konfigurera tidsstyrning av matraster. Webpunch ändras för att stödja stämpling korrekt på matraster, och du har också möjlighet att avstå från din måltid på skiftbasis.

Frånvarohantering: Här visar du dina frånvaroinställningar. Läs mer om frånvaroinställningar här.

Autentisering: Du kan konfigurera autentiseringsmetoder med hjälp av OpenID SSO-leverantörer eller SAML SSO-leverantörer.

Skifttyper :Här ställer du in globala skifttyper som kommer att finnas tillgängliga i alla enheter. Läs om skifttyper här.

Färdigheter: Du kan skapa färdigheter och länka dem till dina anställda, så att du kan se till att du alltid har rätt anställda tilldelade ett skift. Läs mer här.

Webpunch: Du kan konfigurera Webpunch så att du kan stämpla in och ut, se skift, ange frånvaro och övertid och mycket mer. Läs mer här.

Avancerade inställningar: Mobila kontoinställningar tillåter för anställda att boka otilldelade skift endast om de har matchande färdigheter.

Utseende: Klicka på utseendet för att ändra hur ditt övre navigeringsfält ser ut. Läs mer här.

Taggar och kostnadsbärare: Konfigurera dina taggar, kostnadsställen och projekt.

Optimiseringsinställningar: Konfigurationer för statistik och Budget & Prognos. Läs mer här.

  • Loggar: Sök i Quinyx-loggar för att se vad folk har gjort. Läs mer här om granskningsloggar.


Fick du hjälp?