Ersätt eller överlappa en del av en frånvaro med ett skift

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Det är möjligt att ha 100% frånvaro och ett skift samtidigt. Tidigare, när man lade till ett skift där det redan fanns frånvaro, resulterade det i en "splittring" av frånvaron. Vi stöder fortfarande detta beteende, men nu kan användaren välja överlappning istället.

Scenario A

 1. Användaren lägger till ett skift där det redan finns en frånvaro OCH frånvaroskift.
  1. OM inställningen på avtalet Tillåt godkännande vid överlappande skift så kommer användaren att kunna välja om
   1. Splitta = frånvaron förvandlas till 2 frånvaro (1 före skiftet och en efter) och skiftet läggs till.
     Observera att frånvaroskiftet kommer att "konsumeras" av det nya skiftet och löneutfallet kan förändras.
   2. Överlappning = skiftet och frånvaron överlappar varandra. Både frånvaro och skift (stämpling) kan generera löneutfall.
  2. OM inställningen på avtalet Tillåt godkännande av överlappande skiftAV kan användaren inte lägga till ett skift.

Scenario B

 1. Användaren lägger till ett skift där det redan finns frånvaro.
  1. Användaren får välja om de vill dela eller överlappa skiftet med frånvaron.

Eftersom denna implementering är så omfattande så täcker vi inte alla scenarier ännu (se nedan).

 1. Quinyx stöder inte överlappning när ett skift läggs till från en annan enhet än den enhet frånvaro- och frånvaroskiftet är på.
 2. Quinyx stöder inte överlappning när gruppflyttning / kopiering av skift från en anställd till en annan och den andra anställda redan har en frånvaro.
 1. Vi stöder inte överlappningsfunktionalitet när vi kopierar eller flyttar ett skift till en anställd som redan har frånvaro.

Läs mer om frånvaro här.


Fick du hjälp?