Quinyx AI tutorial

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här handledningen visar hur du använder Quinyx AI för att effektivt schemalägga anställda i ett lager. AIförutspår arbetsbelastningen för framtida skift, vilket säkerställer optimal bemanning.

Den här artikeln visar hur du använder Quinyx AI för att effektivt schemalägga anställda i ett lager. Quinxy AIn förutspår arbets belastningen för framtida skift, vilket säkerställer optimal bemanning.


Fick du hjälp?