Version 0116

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Släppdatum 8 september 2021

Ny funktionalitet

Mobil

Vi stöder nu funktionen " Dela skifts existerande stämpling vid tillägg av uppgift" i mobilapparna. Om inställningen, som görs i avtalsmallen under "Tid", är satt till true dvs ibockad, kommer befintliga historiska stämplingar delas när en uppgift läggs till i deras skift. Detta gäller alla rapporteringssätt. Stämplingen delas bara om den överlappar helt med den nya uppgiften, dvs samma stämpling måste placeras under uppgiftens starttid och sluttid för att en delning ska kunna inträffa. Observera att stämplingen inte justeras automatiskt efter att ha lagt till uppgiften och sparat den, om du till exempel redigerar uppgiftens sluttid och sparar den igen. Om inställningen inte är aktiverad (förbockad) gäller inget av ovanstående.

OB-perioder

Med den här versionen har vi lagt till support för att hantera konfiguration för OB-perioder.

Lägg till, redigera och ta bort OB perioder

Du konfigurerar dina OB-perioder under Kontoinställningar> Avtal> OB-perioder

För mer information om hur du arbetar med OB-perioder hittar du alla detaljer här .

Schema och grundschema

Avtalets färgkodning i Metrics Tooltip

För konsistens över hela produkten har vi ändrat färgkodningen i verktygstipset för Employee Metrics så att huvudavtalen är färgkodade marinblå/mörkblå och icke-huvud-/sekundära avtal är färgkodade ljusblå/turkosa.

Denna ändring gäller både schema och basschema.

Ändring av daggry för mätvärden i grundschema

För överensstämmelse mellan schema och basschema ändrar vi vilket gryning som beaktas i medarbetarmätvärdena (för valt / schema / saldo) i basschemat. Från och med den här versionen tittar vi nu på Time day break* i både schema och basschema för att bestämma daggry.

*Med "Time-daybreak" menade vi daybreak-fältet i Avtal <Avancerade inställningskategorier <Tid <Regler för tidstansning <Daybreak.
Uppdatera skiftfunktion för att överväga raster

Quinyx överväger nu pauser när du använder funktionen Uppdatera skift.

Se till att när alternativet "Skifttider" är valt i rullgardinsmenyn "Välj vad du vill uppdatera" för en skifttyp där avbrott har uppdaterats, uppdateras avbrottet (r) i enlighet med befintliga skift.

Denna ändring gäller både schema och basschema.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Ny inloggningssida

Vi hoppas att du gillar den nya inloggningssidan, det gör vi!

Omdesignen kommer att ge oss fler användarvänliga inloggningsupplevelser framåt när det gäller SSO och MFA.

Qmail till e -postrubrik och sidfot

För att förbättra vår säkerhet har vi gjort en mindre ändring av formatet på vidarebefordrade Qmails. Alla Qmails som vidarebefordras till en användares e -post från en annan användare formateras med ett sidhuvud och en sidfot för att skilja mellan systemgenererade Qmails och de som skrivits av andra användare.

Bug fixar

 • Löste ett problem som gjorde att SSO -inloggning inte fungerade om ett engångslösenord var inställt.
 • Löste ett problem med Schemaläggningsrapport som orsakade att en frånvaro placerades på en enhet istället för en avdelning som gjorde att de inkluderades i rapporten även när de filtrerades bort.
 • Löste en rapport med Stämplade timmar rapport som orsakade att stämpling som inte valts under den valda perioden skulle inkluderas i rapporten.
 • Löste ett problem med Schemalagda kostnadsrapport som inte inkluderade alla valda månader.
 • Löste ett Time Tracker -problem som inte inkluderade transaktioner som låg inom det valda datumintervallet.
 • Löste ett problem som gav felaktiga, ej matchande summeringar av Time Tracker -saldon i olika vyer.
 • Löste ett problem som förhindrade borttagande av godkännande av löneart i tidskortet.
 • Löste ett problem som felaktigt gav en "Tid överstigande schemalagd tid per dag" -varning i både schema och grundschema även när skiftet var under de maximala timmarna per dag.
 • Löste ett problem som gjorde det möjligt att attestera en automatisk utstämpling utan att behöva ändra dess start- och sluttid.
 • Löste ett problem som inte gav korrekt varning vid anslutning av stämpling utan matchande skift till ett skift.
 • Löste ett bildskärmsproblem som fick AM/PM -tiden att inte visas korrekt när ett nytt skift läggs till.

Nya HelpDocs -artiklar

Vi vill ha din hjälp! Gör en snabb undersökning om vilka språk vi tillhandahåller våra release -anteckningar på.

REST API / webbtjänstuppdateringar

Ingen just nu.

SOAP API / webbtjänstuppdateringar

Ingen just nu.

Slutpunkter utfasas och tas bort

Ingen planerad just nu.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer webbtjänstinformation här .
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API: er för att underhålla data och se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarhet för våra API: er samtidigt som vi ökar vår kund- och användarbas har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP -API: er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt och innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga samtal per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns och du rekommenderas att implementera en backoff -försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. När du flyttar från SOAP till Rest under de följande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API: et. Var noga med att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?