Webpunch

Uppdaterad 15/7/21 av Leigh Hutchens

Det går att stämpla på flera sätt med Quinyx. Webpunch är Quinyx egna, interaktiva system som är byggt för att fungera på modern hårdvara som dator, surfplatta, smartterminaler och kassasystem.

Vad kan du göra med Webpunch 3?

 • Stämpla in och ut på olika sätt
 • Se skift
 • Ange frånvaro och övertid
 • Läsa Qmails
 • Stämpla raster
 • Stämpla utan ett schema
 • Stämpla manuellt
 • Stämpla offline
 • Automatisk login länk

Stämpla in och ut med:

 • Ett nummer (anställningsnummer)
 • RFID bricka (möjlighet finns att dölja siffertangenterna om detta används)
 • Magnetiskt kort

Se skift

En medarbetare kan se sina senaste skift, arbetade timmar och eventuella Time Tracker saldon.

Se aktivitet

Det är möjligt att se vem som är instämplad, utstämplad och frånvarande.

Läsa Qmails

En medarbetare kan läsa sina Qmails i Webpunch. Meddelanden som är markerade som viktiga poppar upp direkt när medarbetaren stämplar in eller ut.

Stämpla in och ut för rast

Stämpla in och ut för rast på precis samma sätt som du stämplar in och ut. Det är ett bra sätt för både chefer och medarbetare att försäkra sig om att rasten inte är längre eller kortare än schemalagt.

Stämpla frånvaro och övertid

Om medarbetaren är tidig eller sen, enligt schemalagd tid, behöver den ange en anledning till detta så att chefen är informerad när tiderna ska attesteras.

När skiftet är slut stämplar medarbetaren ut. Om medarbetaren stämplar ut innan schemalagd tid, behöver den ange en frånvaroorsak. Om medarbetaren stämplar ut senare än schemalagt, behöver den välja att spara extra tid som övertid, komptid, eller att ignorera övertiden.

Kommentar

Medarbetaren kan även beroende på inställningar lägga till en kommentar för att till exempel förklara en sen ankomst eller någon annan händelse. Kommentaren visas i tidkortet.

Stämpla utan schema

Ibland blir medarbetare inringda med kort varsel, exempelvis om någon annan är sjuk. Medarbetaren kan då, om funktionen är aktiverad, stämpla utan ett schemalagt skift. Då kan chefen enkelt hålla kolla på arbetad tid även om personen i fråga inte var schemalagt från början. Skifttypen som stämplingen i det fallet kopplas till som standard, väljs på enhetskortet. Välj skifttypen under fliken Skift och Standardskifttyp.

Manuell stämpling

Genom att klicka på knappen Fler val , kan medarbetaren (om aktiverat) välja skifttyp, kostnadsställe, projekt, frånvaroorsak och även lägga till en kommentar vid instämplingen. Detta kan vara intressant om medarbetaren exempelvis blir inringd till en annan avdelning på kort varsel och ska stämpla sin tid på annan skifttyp, kostnadsställe och/eller projekt.

Offline-stämpling

Om internetanslutningen på terminalen du kör Webpunch 3 på går offline, kan medarbetare ändå stämpla in och ut. Webpunch 3 synkar informationen så fort internetanslautningen är tillgänglig igen. Max antal offline stämplingar som Quinyx kan hantera är 25 000. Det är viktigt att säkerställa att tiden på terminalen är korrekt då web punch stämplar enligt tiden på terminalen.

Automatisk login länk

Det finns två sätt att logga in i Webpunch. Antingen loggar en person med högre behörighet, minst lokal chef, in på https://app.quinyx.com/webpunch3.

Alternativt förser Quinyx er med en automatisk login länk som kan sparas i adressfältet eller landningssidan, beroende på vilken webbläsare som används. På det sättet behöver inte chefen logga in utan medarbetaren kommer direkt åt stämplingsklockan. Den automatiska login länken inkluderar tidszon.

Stämpla in på uppgifter/subskift

Användare har möjlighet att stämpla in på uppgifter/subskift i Webpunch 3.

Funktionaliteten aktiveras på avtalet genom att bocka i Tid → Avtalsmall → Tid → ”Tillåt stämpling på uppgifter”.

När en anställd stämplar in finns en rullista för vilket skift eller subskift den ska  stämpla in på. Skift som är pågående eller ligger inom 2 timmar framåt är valbara i listan och alla pågående eller framtida subskift går att stämpla in på.

Det går även att stämpla in på oplanerade uppgifter/subskift genom att välja oplanerad stämpling och sedan vilken skifttyp som stämplingen avser.

Även om det inte finns subskift, men användaren har fler än ett skift inom en två-timmarsperiod, behöver den välja i rullistan vilket skift de vill stämpla in på. Användaren behöver inte stämpla ut från tidigare skift utan kan bara stämpla in på nästa.

När det är dags för den anställda att stämpla in på sitt nästa subskift eller skift så väljs det i rullistan. Om den anställde inte har några fler subskift den dagen så kan den anställde stämpla in på sitt originalskift. När det är dags för den anställda att gå hem, stämplar den ut som vanligt. Man stämplar alltså aldrig ut från subskift och skift, utan man stämplar hela tiden in på nästa skift. Stämpla ut används endast när det är dags att gå hem.  

Det är inte rekommenderat att kombinera stämpling av avbrottsskift med stämpling på subskift.

Inställningar

Rättigheter i Webpunch konfigureras under Inställningar > Rättigheter > Webpunch.


Fick du hjälp?