Vanliga frågor om frånvaroschema

Uppdaterad av Daniel Sjögren

F: Varför skulle jag vilja arbeta med ett frånvaroschema?

Ibland skapas en frånvaro långt in i framtiden eftersom det inte finns något skift för perioden ännu. I dessa fall skapas inget lönebaserat skift under frånvaron, vilket innebär att den anställde inte får någon ledighetsersättning. För att motverka detta kan du använda ett frånvaroschema som enkelt förklarat består av veckomallar som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönebaserade ersättningspass under frånvaron. Föräldraledighet är ett bra exempel på att arbeta med ett frånvaroschema.

F: Vilka är fördelarna med att skapa ett frånvaroschema?

När du skapar ett frånvaroschema skapar du en serie "fantomskift" som fungerar som platshållare långt innan frånvaron inträffar. Du kan använda dem som en veckomall, som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönebaserade ersättningsskift.

F: Är det möjligt att tillämpa deltidsfrånvaro per individ på ett frånvaroskift?

Ja det är det. Läs mer om det här.

F: Kan jag tillämpa olika procentsatser på samma frånvaro?

Nej. Det är inte möjligt att tillämpa olika procentsatser för samma frånvaro.

F: Vad händer om jag lägger till en frånvaro med ett frånvaroschema och sedan rullar ut ett grundschema över den frånvarodagen?

Om du lägger till en frånvaro med ett frånvaroschema på en tom dag och sedan rullar ut ett grundschema över den frånvarodagen, kommer det att skapa ett underliggande skift, även om frånvaroschemat var tomt den dagen. Att rulla ut ett grundschema över en frånvaro kommer alltid att skapa ett underliggande skift. Läs mer om att arbeta med frånvaroscheman här.

F: Kan jag använda ett frånvaroschema med ett 0 timmars kontrakt?

Ja, det kan du, men om du väljer anställningsgrad som justeringslogik och anställningsgraden är 0% kommer detta att generera 0-timmars frånvaroskift (med undantag för det äldre alternativet "anställningsgrad (logik före 154)" som kommer att tolka en anställningsgrad på 0% som 100%, vilket innebär att det inte kommer att justera frånvaroskiftet alls). Om du vill att ett faktiskt frånvaropass ska genereras som inte justeras baserat på anställningsgrad, vilket är vettigt för 0-timmarsavtal, rekommenderar vi att du använder justeringslogiken "Ingen justering" istället.

F: Vad händer om jag lägger till ett frånvaroschema där skifttyperna i frånvaroschemat inte har någon vald skiftavdelning?

När du skapar en frånvaro med hjälp av ett frånvaroschema på en avdelning och detta frånvaroschema använder sig av skifttyper där värdet för skiftavdelningen är noll så kommer frånvaron att automatiskt att lägga till värdet för skiftavdelningen till sina frånvaroskift. Detta stämmer överens med vad som händer när du lägger till ett skift av en skifttyp utan avdelningssvärde på avdelningsnivå.


Fick du hjälp?