Anställdas nyckeltal i Grundschema

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan se nyckeltal för anställda i Grundschema precis som du kan i Schema.

Beräkningsperiod för anställdas nyckeltal i Grundschema

Eftersom grundscheman inte har datum ser du nyckeltal lite annorlunda än du gör i Schema. Navigera till Visningsalternativ för personallistan.

Du har två alternativ här:

 • Vald period
  • När det här alternativet är valt kommer nyckeltalen att återspegla timmarna på dagen eller veckan du för närvarande tittar på för den anställde.
 • Repetitionsmönster
  • När det här alternativet är valt kommer nyckeltalen att återspegla timmarna för det fullständiga grundschemat för den anställde.

När det kommer till hur avtalsarbetsdagar översätts till nominella timmar och du tittar på statistiken för en specifik dag, gäller samma principer i Grundschema som i Schema:

Antal konfigurerade arbetsdagar

Resultat

Om arbetsdagar är konfigurerade till 7

Quinyx betraktar varje dag som en arbetsdag.

Om arbetsdagar är konfigurerade till 6

Quinyx betraktar måndag till lördag som arbetsdagar.

Om arbetsdagar är konfigurerade till 5

Quinyx betraktar måndag till fredag som arbetsdagar.

Om arbetsdagarna är mindre än 5

Quinyx saknar för närvarande stöd för att avgöra vilka vardagar som är arbetsdagar. Därför, om arbetsdagar är 4 och nominella timmar 21 i avtal , kommer de nominella timmarna för varje dag du tittar på att visas som 21.

När du flyttar mellan olika dagar eller veckor i ditt grundschema kommer Quinyx ihåg den valda beräkningsperioden. Men när du lämnar grundschemat och kommer tillbaka kommer ditt val av beräkningsperiod att återställas - vi planerar naturligtvis att förbättra detta i de kommande releaserna.

De nominella timmarna som visas i dem anställdas nyckeltal är för närvarande alltid endast för huvudavtalet. Detta innebär att systemet går efter det antal arbetsdagar som definierats i det avtal som är konfigurerat som huvudavtal från och med dagens datum.

Visningsläge för nyckeltal i Grundschema

Nyckeltalen i grundschemat anser att alla avtal är giltiga idag, såväl som avtal endast gäller i framtiden.

Samma visningsalternativ för nyckeltal (som nämnts i Schema ovan) finns i grundschemat och du kan se procentandelen schemalagda timmar av nominella timmar. Med det sagt finns det några skillnader som gäller i grundschema jämfört med i schema:

 • När Totaler väljs summerar grundschematimmarna timmarna i avtal som gäller idag och/eller i framtiden, medan de preliminära nominella timmarna i mätningen visar timmar i avtal som gäller endast från och med dagens datum. Detta är så att de preliminära nominella timmarna som du spårar inte blir missvisande snedvridna av avtal som inte är giltiga förrän vid en senare tidpunkt.
 • När Per avtal är markerat och en anställd har parallella avtal så räknas alla skift där det fortfarande står "Väljs automatiskt" i fältet Avtal till det avtal som är inställt som huvudavtal från och med dagens datum. I grundschemat kan du se alla avtal för alla dina anställda, utom de avtal som har ett Till-datum i det förflutna. Detta innebär att du också kan se avtal vars Från-datum ligger i framtiden.
  Detta är mycket värdefullt när du arbetar med säsongsanställda eller om någon av dina befintliga medarbetare får ett avtal mellan dagens datum och den period du siktar på att rulla ut för.

Preliminära nominella timmar

Timmarna som visas under varje anställd i Grundschema skiljer sig något från de du kan se i Schema:

De visade timmarna är för hela repetitionsmönstret.

Observera att detta gäller även om du visar ditt schema i vecko- eller dagsvy.

Timmarna som visas i skärmdumpen ovan, från vänster till höger, är:

 1. Grundschema timmar
 2. Preliminära nominella timmar
  1. Med preliminärt menar vi att denna siffra kan ändras om du rullar ut detta grundschema över en period i Schema där avtal för en eller flera anställd har redigerats eller där ett annat avtal gäller. Anledningen till detta skulle vara att genomsnittliga nominella veckotimmar hämtas från varje anställds avtal som gäller från och med idag och multiplicerat med antalet veckor i ditt repetitionsmönster.
 3. Skillnaden mellan schema och preliminära nominella timmar

Varning för nominella timmar

Du kommer att få en varning för det skift där den nominella timgränsen överskrids, samt vid alla efterföljande skift under samma schemaperiod.

Exempel: Gregory Paynes huvudavtal har en schemaperiod på en vecka. Vi rullar ut detta grundschema över oktober 2021:

Varningen kommer bara att visas på fredagar med fullt utrullade veckor, eftersom det är på den veckodagen i det återkommande schemat som de nominella timmarna överskrids, vilket du kan se i varningarna nedan:

Notera att i ovanstående specifika exempel kommer inte fredagen den 1 oktober att utlösa en varning eftersom måndag-torsdag samma vecka är i september, och därför blir Gregory schemalagd endast 8,5 timmar av sina 40 nominella timmar den veckan som ett resultat av denna utrullning.
Även om en anställd har stämplat in tidigt så kommer dem förväntade timmarna fortfarande att återspegla skiftets skifttimmar eftersom Quinyx inte kan göra några antaganden om när stämplingen av den anställde kommer att inträffa. Läs mer här.


Fick du hjälp?