Kalkyleringsperiod för grundschema

Uppdaterad 26/2/21 av Leigh Hutchens

Kalkyleringsperiod för nyckeltal i Grundschema

Vi har även lagt till motsvarande funktionalitet i grundschemat:

Eftersom grundscheman inte har datum har du två alternativ här:

 • Vald period
  • När det här alternativet är valt kommer nyckeltalen att återspegla timmarna på dagen eller veckan du för närvarande visar för den anställde i fråga.
 • Repetitionsmönster
  • När detta alternativ är valt kommer nyckeltalen att återspegla timmarna för hela grundschemat för den anställde i fråga.

När det gäller hur avtalade arbetsdagar översätts till nominella timmar och du tittar på nyckeltalen för en viss dag gäller samma principer i grundschemat som i schemat:

 • Om arbetsdagar är konfigurerade till 7 så ser Quinyx varje dag som en arbetsdag.
 • Om arbetsdagar är 6 så ser Quinyx måndag till lördag som arbetsdagar.
 • Om arbetsdagar är 5 så ser Quinyx måndag till fredag som arbetsdagar.
 • Om arbetsdagar är färre än 5 så saknar Quinyx för närvarande stöd för att avgöra vilka vardagar som är arbetsdagar. Därför, till exempel, om arbetsdagar är 4 och nominella timmar 21 i avtalet så visas de nominella timmarna för varje dag du tittar på som 21.

När du flyttar mellan olika dagar eller veckor i ditt grundschema kommer Quinyx ihåg den valda kalkyleringsperioden. Men när du lämnar grundschemat och kommer tillbaka så kommer ditt val av kalkyleringsperiod att återställas - vi planerar naturligtvis att förbättra detta i kommande utgåvor.

De nominella timmarna som visas i nyckeltalen gäller för närvarande alltid endast för huvudavtalet. Detta innebär att systemet tittar på antalet arbetsdagar som definierats i avtalet som är konfigurerat som huvudavtal per dagens datum.

Metrisk visningsläge i grundschema

Grundschemat anser att alla avtal är giltiga idag, såväl som avtal som endast är giltiga i framtiden.

När "Totaler" har valts, summerar grundschemat timmar över avtal som är giltiga idag och / eller i framtiden, medan de preliminära nominella timmarna för mätvärdet visar timmar över avtal som är giltiga från och med dagens datum. Detta är så att de preliminära nominella timmarna du räknar inte blir fel på grund av avtal som inte är giltiga förrän vid en senare tidpunkt.

 • När “per avtal” är valt och en anställd har parallella avtal, kommer alla skift där Avtalsfältet fortfarande säger “Vald automatiskt” räknas med i det avtal som ställts in som huvudavtal från och med dagens datum.

Preliminära nominella timmar

Timmarna som visas under respektive anställd skiljer sig lite från de du kan se i Schema:

Timmarna som visas är för hela repetitionsmönstrets längd.

Observera att detta gäller även om du tittar på ditt grundschema i vecko- eller dagsvyn.

Timmarna som visas i ovan skärmdump, från vänster till höger, är:

 1. Schemalagda timmar i grundschemat
 2. Preliminära nominella timmar
  1. Med "preliminära" avses att det här antalet timmar kan komma att ändras om du skulle rulla ut grundschemat över en tidsperiod i Schema där en eller flera anställdas avtal har ändrats eller där ett annat avtal gäller. Anledningen till att det skulle kunna ske är att genomsnittliga nominella timmar per vecka hämtas från dagens avtal för varje anställd för att sen multipliceras med antalet veckor i repetitionsmönstret.
 3. Skillnad mellan schemalagda timmar i grundschemat och preliminära nominella timmar.


Fick du hjälp?