Att arbeta med Domo Embed ID i din samarbetsgrupp

Uppdaterad av Daniel Sjögren

När du konfigurerar varje nivå av hierarkin för din samarbetsgrupp kan du lägga till ett valfritt Domo Embed ID.

Detta används av användare av Frontline Portal som har tillgång till Domo-översikter där de kan följa användningen av samarbetsgrupper över hela deras företag.

När du konfigurerar ett Domo Embed ID är det viktigt att notera att:

  • ID:et måste vara 5 tecken.
  • Inga specialtecken är tillåtna.
  • ID:et måste vara alfanumeriskt.
  • Det är skiftlägeskänsligt.
  • Samma Domo Embed ID kan användas över flera grupper.

Lägga till eller redigera ett DOMO Embed ID

När du skapar en samarbetsgrupp kan du lägga till ett Domo Embed ID genom att fylla i fältet för Domo Embed ID.

Om du vill redigera ett Domo Embed ID i en befintlig samarbetsgrupp, klicka på gruppens namn i listan över samarbetsgrupper > Allmän information > Tryck på pennikonen > Redigera fältet för Domo Embed ID > Tryck på Spara.


Fick du hjälp?