Version 0045

Uppdaterad av Johannes Nordman

Schema

Kommentarer på skift

Med den här releasen så kan man se och skriva kommentarer på skift. Kommentarerna är synliga i dag-och veckovyn.

Statistik i veckovyn

Vi har ändrat intervallen på grafen i veckovyn. Variablerna schemalagda timmar vs optimal bemanning visas nu på timnivå.

Välja att visa/inte visa skift

Vi forstätter att göra schemavyn än mer flexibel. Du kan nu välja att visuellt ta bort skift från vyn genom att välja Visa och avmarkera Skift. På så sätt kan du exempelvis välja att endast se frånvaroansökningar och frånvaro när du gör semesterplaneringen.


Fick du hjälp?