Avtalsmallar - Arbetstimmar och perioder

Uppdaterad 3 months ago av Daniel Sjögren

Detta är den definierade arbetstiden för perioder som schemaläggningsperiod och balansperiod.

Arbetstidsmått vid heltidsanställning

Ange information om arbetstidsmått på heltid i avsnittet Arbetstid:

 • Timmar: Definiera antalet heltidsarbetstimmar under perioden.
 • Dagar: Definiera antalet dagar som perioden omfattar.
 • Arbetsdagar per vecka: Definiera antalet arbetsdagar per vecka under perioden.
 • Använd arbetsdagsmodell: Alternativ att använda arbetsdagsmodellen som är en alternativ modell för att beräkna nominella timmar med möjlighet att utesluta söndagar (används främst i Norge).
 • Avancerad beräkning för deltidsanställd: Du kan välja antalet veckor tillbaka i tiden som ska tas med i beräkningen främst gällande karensavdrag för personer med 0%.
  • Ingen avancerad beräkning.
  • Beräkna genomsnittlig sysselsättningsgrad på 0% anställda.
  • Beräkna för minijobbers genomsnittliga timmar / dag.
 • Veckor tillbaka i tiden: Definiera antalet veckor bakåt i tiden som används för avancerad beräkning för deltidsanställda. Innevarande vecka beräknas ej!
Perioden som beräknas avseende X veckor tillbaka i tiden definieras som följer. Om den första dagen på veckan är satt till måndag och frånvaron inträffar en onsdag och avtalsinställningen är satt till 4 veckor bakåt i tiden kommer närmaste söndagen båk i tiden att användas som slut datum för perioden och start datum kommer att vara Måndagen 4 veckor bakåt. Därefter beräknas de arbetade timmarna under de valda fyra veckorna. exempelvis 100 timmar. Dessa timmar delas sedan med 4 för att få fram det genomsnittliga antalet arbetade timmar per vecka (=25). Sedan multiplicerar vi det med 20% för att få fram karensavdragets max timmar, i detta fall 5 timmar

Beräkningsperiod

Konfigurera längden på beräkningsperioden under avsnittet Beräkningsperiod:

 • Månader med periodstart/Dagar med periodstart: Välj månad eller dags startdatum.
 • Antal månader: Ställ in det antal månader som ska tillämpas på beräkningsperioden. Räckvidden är 1 till 12 månader.
 • Datum: Dag och månad som beräkningsperioden börjar.

Anställningsgrad

Definiera hur många timmar arbetstagaren arbetar. Du kan se aktuell anställningsgrad samt alla kommande eller tidigare anställningsgrader:

 • Nuvarande : Nuvarande anställningsgrad.
 • Anställningsgrad : Andel av heltid som den anställde arbetar.

Avstämningsperiod

Avstämningsperiod låter dig följa en anställds schemalagda och arbetade timmar i förhållande till en längre period. Du kan till exempel använda detta för att följa upp den årliga arbetstiden på 2080 timmar. Arbetskvoten kan definieras över ett intervall på antingen X månader eller X dagar, med ett angivet startdatum. Timmarna definierade i Avstämningsperioden är statiska och tar inte hänsyn till anställningstid eller anställningsgrad.

 • Månader/ Dagar med periodstart: Välj mellan 12 månader eller upp till 366 dagar.
 • Timmar i avstämningsperioden: Totalt antal timmar som förväntas under perioden.

Kostnadsperioder

Detta är den period som systemet kommer att valideras mot. Den här funktionen används främst för att stödja schemaläggning av minijobbers i Tyskland:

Får du en varning när du schemalägger en medarbetare på ett skift i schema som överskrider den lönegräns som ställts in för kostnadsperioden. Varningen kan överskridas:

Värde för kostnadsperiod

Detta är det värde som systemet kommer att validera mot. Den här funktionen används främst för att stödja schemaläggning av minijobbers i Tyskland:

Nominella dagar per vecka

Använd underavsnittet nominella dagar per vecka för att ange det förväntade antalet arbetsdagar per vecka på ett kontrakt:

 • Nominella dagar per vecka: Välj mellan 1 och 7 dagar.


Fick du hjälp?