Avtalsmallar - Arbetstimmar och perioder

Uppdaterad av Victor Jespersen

Detta är den definierade arbetstiden för perioder som schemaläggningsperiod och balansperiod.

Inställningarna nedan används för att beräkna de nominella timmarna. Nominella timmar är den avtalsenliga arbetstid som sätts i den anställdes avtal. Du kan läsa mer om nominella timmar i den här artikeln.

Arbetstid på heltid jämnt fördelad över veckans arbetsdagar (efter-0183 logik)

Den efter-0183 versionen av Arbetstid på heltid jämnt fördelad över veckans arbetsdagar uppsättningen. Konfigurationsfälten är identiska med den tidigare versionen. Skillnaden ligger i hur de definierade timmarna i Quinyx återspeglas i nyckeltalen och när man arbetar med frånvaroscheman med användning av justering av nominella timmar.

Du kan trycka här för att se en detaljerad beskrivning av hur den nya logiken fungerar.
 • Timmar: Definiera antalet heltidsarbetstimmar under perioden.
 • Dagar: Definiera antalet dagar som perioden omfattar.
 • Arbetsdagar per vecka: Definiera antalet arbetsdagar per vecka under perioden.
 • Avancerad beräkning för deltidsanställd: Du kan välja antalet veckor tillbaka i tiden som ska tas med i beräkningen främst gällande karensavdrag för personer med 0%.
  • Ingen avancerad beräkning.
  • Beräkna genomsnittlig sysselsättningsgrad på 0% anställda.
  • Beräkna för minijobbers genomsnittliga timmar / dag.
 • Veckor tillbaka i tiden: Definiera antalet veckor bakåt i tiden som används för avancerad beräkning för deltidsanställda. Innevarande vecka beräknas ej!

Arbetstidsmått vid heltidsanställning jämnt fördelad över veckans arbetsdagar

Ange information om arbetstidsmått på heltid i avsnittet Arbetstid:

 • Timmar: Definiera antalet heltidsarbetstimmar under perioden.
 • Dagar: Definiera antalet dagar som perioden omfattar.
 • Arbetsdagar per vecka: Definiera antalet arbetsdagar per vecka under perioden.
 • Avancerad beräkning för deltidsanställd: Du kan välja antalet veckor tillbaka i tiden som ska tas med i beräkningen främst gällande karensavdrag för personer med 0%.
  • Ingen avancerad beräkning.
  • Beräkna genomsnittlig sysselsättningsgrad på 0% anställda.
  • Beräkna för minijobbers genomsnittliga timmar / dag.
 • Veckor tillbaka i tiden: Definiera antalet veckor bakåt i tiden som används för avancerad beräkning för deltidsanställda. Innevarande vecka beräknas ej!

Arbetstidsmått vid heltidsanställning fördelat över anpassade arbetsdagar i veckan

Definiera anpassade heltidsarbetstimmar fördelade för varje arbetsdag i veckan.

När detta alternativ är markerat visas en lista över veckodagar med checkrutor. I listan kan du välja vilken veckodag som ska betraktas som en arbetsdag enligt avtalet.

När checkrutan är markerad kommer du att kunna ange kontrakterade arbetstimmar för den dagen.

Längst ner i listan ger Quinyx en sammanfattning av heltidsarbetstimmar och totala arbetsdagar per vecka.

Beräkningsperiod

Konfigurera längden på beräkningsperioden under avsnittet Beräkningsperiod:

 • Månader med periodstart/Dagar med periodstart: Välj månad eller dags startdatum.
 • Antal månader: Ställ in det antal månader som ska tillämpas på beräkningsperioden. Räckvidden är 1 till 12 månader.
 • Datum: Dag och månad som beräkningsperioden börjar.

Anställningsgrad

Definiera hur många timmar arbetstagaren arbetar. Du kan se aktuell anställningsgrad samt alla kommande eller tidigare anställningsgrader:

 • Nuvarande : Nuvarande anställningsgrad.
 • Anställningsgrad : Andel av heltid som den anställde arbetar.

Avstämningsperiod

Avstämningsperiod låter dig följa en anställds schemalagda och arbetade timmar i förhållande till en längre period. Du kan till exempel använda detta för att följa upp den årliga arbetstiden på 2080 timmar. Arbetskvoten kan definieras över ett intervall på antingen X månader eller X dagar, med ett angivet startdatum. Timmarna definierade i Avstämningsperioden är statiska och tar inte hänsyn till anställningstid eller anställningsgrad.

 • Månader/ Dagar med periodstart: Välj mellan 12 månader eller upp till 366 dagar.
 • Timmar i avstämningsperioden: Totalt antal timmar som förväntas under perioden.

Kostnadsperioder

Detta är den period som systemet kommer att valideras mot. Den här funktionen används främst för att stödja schemaläggning av minijobbers i Tyskland:

Får du en varning när du schemalägger en medarbetare på ett skift i schema som överskrider den lönegräns som ställts in för kostnadsperioden. Varningen kan överskridas:

Värde för kostnadsperiod

Detta är det värde som systemet kommer att validera mot. Den här funktionen används främst för att stödja schemaläggning av minijobbers i Tyskland:

Nominella dagar per vecka

Använd underavsnittet nominella dagar per vecka för att ange det förväntade antalet arbetsdagar per vecka på ett kontrakt:

 • Nominella dagar per vecka: Välj mellan 1 och 7 dagar.


Fick du hjälp?