Varför ändras Timertracker utan att det finns transaktioner?

Uppdaterad 1 month ago av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Flexsaldo kan ändras utan att det finns transaktioner pga att stämplingar bakåt i tiden inte är låsta och överförda till lön (Definitiv lönefil).

En timetracker kommer räkna den senaste låsta perioden och 60 dagar bakåt i tiden från dagens datum. 

Det betyder att om du fortfarande har olåsta perioder inom ett spann av 60 dagar bakåt från dagens datum så kommer du få fel saldo. 

För att få rätt saldo behöver du ta ut en definitiv lönefil för perioden, efter du har gjort detta så kommer saldot att visas korrekt. 

Exempel: Semesterdagar räknar alla dagar från aktuell dag och bakåt  om perioden är låst (i annat fall upp till 60 dagar) och framåt upp till 30 dagar.

Timetrackers


Fick du hjälp?