Lönearter genererade från övertidsmetoder

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Övertidsmetoderna i Quinyx genererar övertid baserat på olika faktorer. Här är en beskrivning av vilka lönearter för övertid som genereras baserat på beräkningsperioden.

Läs mer om hur du konfigurerar övertidsmetoder här.

Beräkningsperiod

Standardnamn för betald

Standardkod

Standardkod för TOIL

Standardkod

Schemaperiod, dagar,

Månad

Övertid 1/Enkel övertid utbetalas

Övertid 2/Kvalificerad övertid utbetalas

Övertid 3/Övertid extra utbetalas

Övertid 4/Övertid 4 utbetalas

1030

1031

1033

1034

Övertid 1/Inarbetad enkel övertid till komp

Övertid 2/Inarbetad kvalificerad övertid till komp

Övertid 3/Inarbetad extra övertid till komp

Övertid 4/Inarbetad övertid 4 till komp

1091

1092

1093

1094

Dag

Övertid 1/Dagsövertid enkel utbetalas

Övertid 2/Dagsövertid kvalif. utbetalas

Övertid 3/Dagsövertid extra utbetalas

Övertid 4/Daglig övertid 4 utbetalas

1180

1181

1182

1183

Övertid 1/Inarbetad dagsövertid enkel till komp

Övertid 2/Inarbetad dagsövertid kvalif. till komp

Övertid 3/Inarbetad dagsövertid extra till komp

Övertid 4/Inarbetad dagsövertid 4 till komp

1188

1189

1190

1191

Vecka

Övertid 1/Veckoövertid enkel utbetalas

Övertid 2/Veckoövertid kvalif. utbetalas

Övertid 3/Veckoövertid extra utbetalas

Övertid 4/Veckoövertid 4 utbetalas

1184

1185

1186

1187

Övertid 1/Inarbetad veckoövertid enkel till komp

Övertid 2/Inarbetad veckoövertid kvalif. till komp

Övertid 3/Inarbetad veckoövertid extra till komp

Övertid 4/Inarbetad veckoövertid 4 till komp

1192

1193

1194

1195

Alla perioder

Mertid utbetalas

1032

Inarbetad mertid till komp

1090

Alla perioder

Minustid

1196

(kan inte sparas)

-

Om du använder arbetstidskvot "schema" och beräkningsperiod "dag" i kombination kommer följande komp-lönearter att generas: 1030, 1031, 1033, 1034 och 1091, 1092, 1093, 1094 (detta är det enda undantaget från logiken som beskrivs ovan).


Fick du hjälp?