Beställa ytterligare licenser

Uppdaterad av Leigh Hutchens

För att ytterligare förbättra effektiviteten och snabba upp processen med att beställa ytterligare Quinyx-licenser har vi lagt till funktionalitet i Supportportalen så att du nu kan göra beställningen själv.

Beställa fler licenser

I supportportalen så finns det nu en flik som heter Beställ licenser (Order Licenses).

Via denna fliken kan en supportkontakt mata in antalet licenser i ett textfält ('Order licenses') som de vill lägga till för deras Quinyx WFM-konto.

Varför?

Syftet med att ge dig möjlighet att själv beställa licenser är tvåfaldigt:

  • Förkorta den administrativa tiden: Som supportkontakt har du förmodligen bättre koll på hur många licenser din organisation behöver och framför allt när du behöver dem. Genom att kunna skicka in din licensförfrågan direkt i supportportalen spenderar du mindre tid fram och tillbaka med administrationen och kan istället fokusera på andra uppgifter.
  • Snabbare hantering: Genom att göra licensbeställningen direkt i supportportalen behövs färre manuella interaktioner mellan dig och olika Quinyx-kontakter, vilket ger en snabbare handläggningstid och inget pappersarbete behövs.

Innan du beställer fler

Om en användare är satt som passiv eller har passerat slutdatum så inkluderas dessa inte i beräkningen för aktiva användare. Därför rekommenderar vi att innan ni beställer fler licenser se till att det inte finns användare som inte längre arbetar hos er. Så länge en användare är aktiv så räknas detta som en licens oavsett hur mycket eller lite användaren är schemalagd i Quinyx.

För att ta reda på hur många licenser ni har måste ni i dagsläget skicka ett ärende till Quinyx Support!

Att ta reda på hur många aktiva användare ni har kan man göra genom att under Analys skapa en Anpassad rapport med aktiva användare. Rapporten visar hur många aktiva användare du har just nu och inkluderat i den siffrän är även användare som finns i systemet och har ett startdatum i framtiden.


Fick du hjälp?