Färdigheter

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

I Quinyx kan personal tilldelas olika färdigheter, så att du exempelvis kan avgöra vem som kan boka vilka skift baserat på kompetens. Exempelvis kan du tilldela alla som har en nyckel till arbetslokalen färdigheten ”Nyckel” och samtidigt definiera att öppningsskiftet i schemat kräver nyckel. På så sätt går det att styra vem som får göra vad. Dessa färdigheter läggs på önskad skifttyp för att bestämma vem som tillåts utföra vilka uppgifter. Har den anställde inte rätt färdigheter för ett skift kommer det upp ett varningsmeddelande om detta när man försöker tilldela skiftet. Att sätta upp färdigheter på skift och anställda gör att Quinyx bättre kan föreslå lämpliga kandidater till lediga skift.

Det går självklart också att endast tilldela sin personal färdigheter, utan att koppla dessa färdigheter till skift. På så sätt kan man få en förteckning över vilka i sin personal som exempelvis har gått Hjärt- och lungräddningskurs eller behärskar ett visst språk.

Skapa färdighetskategorier

Färdigheter måste vara grupperade i kategorier. Exempel:

Färdighetskategori

Färdighet

Språk

Engelska, Tyska, Spanska

Utbildning

HLR, Behörig lärare, Brandskyddsombud

Behörighet

Öppna, Stänga, Kassavana, Över 18, Nyckel

Färdighetskategori

 • För att skapa en färdighetskategori, gå till fliken Personal och sedan till undermenyn Färdighet/Erfarenhet och klicka sedan på “Färdighetskategorier”.
 • Klicka på Lägg till
 • Ange ett kortnamn för kategorin i fältet Grupp, och ett namn i fältet Kategoribeskrivning.
 • Klicka på Spara

Skapa färdigheter

 • För att skapa en färdighet, gå till fliken Personal och sedan till undermenyn Färdighet/Erfarenhet
 • Tryck på Lägg till
  Macintosh HD:Users:jenniferhagerlid:Desktop:Skärmavbild 2014-11-24 kl. 09.07.53.png
 • Namnge din färdighet
 • Koppla till en redan skapad färdighetskategori
  Macintosh HD:Users:jenniferhagerlid:Desktop:Skärmavbild 2014-11-24 kl. 09.01.50.png

Koppla färdighet till anställd

 • För att koppla en färdighet till en medarbetare, gå till fliken Personal och sedan till undermenyn Anställda/Färdigheter
 • Klicka på medarbetarens namn
  Macintosh HD:Users:jenniferhagerlid:Desktop:Skärmavbild 2014-11-24 kl. 09.22.33.png
 • Dubbelklicka på den färdighet du vill koppla till medarbetaren
 • Sätt eventuellt slutdatum på färdigheten
 • Tryck på Spara
  Macintosh HD:Users:jenniferhagerlid:Desktop:Skärmavbild 2014-11-24 kl. 09.27.09.png

Färdighetsmallar

Du kan även skapa en färdighetsmall för en specifik uppgift eller ett ansvarsområde som du önskar tilldela en nyanställd. Detta kan vara användbart för att snabbt koppla på en grupp färdigheter på en person på en gång.

 • För att skapa en ny färdighetsmall, klicka på den grå raden med motsvarande namn och sen i övre högra hörnet.
 • Namnge mallen (exempelvis ekonomiansvarig) i namnfältet och det kan även väljas vilken personalkategori den tillhör i rullistan.
 • Därefter väljs vilka färdigheter som önskas/behövs från Möjliga färdigheter. Dubbelklicka eller använd drag & drop för att föra över dem till Färdighet/erfarenhet/utbildning i mallen-fältet. Du kan välja att antingen bläddra igenom alla färdigheter, eller så kan du välja att använda sökfältet samt använda rullistan på höger sida för att välja en specifik kategori (exempelvis Utbildning). Ångrar du valet av färdighet raderas det från listan genom att klicka på krysset till höger om färdigheten.
 • Avsluta genom att klicka på .

Arbeta med färdigheter

Krav på skift

I skifttyper kan färdigheter sättas som krav. Exempelvis kanske en medarbetare måste ha färdigheten nycklar för att få arbeta på skifttypen Öppning.

Om du sedan försöker schemalägga en person som saknar färdigheten som skifttyper kräver, visas en varning.

Schemalagd personal

I vyn schemalagd personal kan du filtrera på färdigheter. Detta är användbart för att säkerställa att det finns rätt kompetens på plats. Exempelvis att det varje dag finns någon på plats som är behörig i Hjärt- och lungräddning (HLR).

Personallista/Sök personal

Du kan filtrera fram personal med specifika färdigheter i både personallistan och under “Sök personal”. Med funktionen “Sök personal” kan du söka på personal som har specifika färdigheter för att skicka ett Qmail, endast till dem. Detta kan vara användbart om du har många lediga pass där vissa färdigheter krävs.

Systeminformation

3 månader innan en färdighet går ut, ser chefen det i Systeminformation-podden under fliken Översikt. Detta är användbart som notis att man behöver se över färdigheten. Exempelvis boka in en ny kurs i Hjärt-och lungräddning för den aktuella medarbetaren.


Fick du hjälp?