Speciella dagar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Funktionen Speciella dagar används för att markera något viktigt i kalendern (månadsvyn). Detta kan röra sig om exempelvis REA start, personalfest eller andra event. En speciell dag i kalendern visas med blå färg.

Observera att detta är en global inställning, och alla chefer vid alla enheter kommer att se det.
  • Klicka på knappen Lägg till
  • Välj datum och beskrivning
  • Klicka på knappen Lägg till
  • Spara


Fick du hjälp?