Frånvaroschema

Uppdaterad 26/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Heltidsanställd

För en heltidsanställd kommer frånvaroschemat skapa de skift som angetts i inställningar för Frånvaroschema. 

Deltidsanställd

För en deltidsanställd kommer frånvaroschemat skapa skift baserat på den anställdes nominella timmar per dag under frånvaroperioden. 

Exempel 

Lorem Ipsum har 8 nominella timmar per dag vid en heltidsanställning, men hon har anställningsgrad 50%. Frånvaroschemat är inställt att skapa skifttypen "Generiskt skift" från 08:00-16:00 utan rast. 

Om Lorem Ipsum tilldelas en frånvaro från frånvaroschemat, kommer lönegrundande skift som skapas från frånvaroschemat vara 4 timmar, starta kl 08:00 och slutar kl 12:00


Fick du hjälp?