Avtalsmallar - Lönearter

Uppdaterad 2 years ago av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I fliken Lönearter ska aktuella lönearter aktiveras genom att bockas i. Detta måste göras för att löneartsutfall samt lönekoppling ska fungera. Till exempel är grundlönearten Arbetad tid vid månadslön aktiverad i avtalsmallen för månadsavlönade. Om avtalsmallen istället hade varit avsedd för timavlönade hade det varit nödvändigt att aktivera lönearten Timlön.

Du kan till exempel också aktivera de olika övertidslönearterna och OB, men låta bli att aktivera lönearterna för Restidsersättning, om det inte finns någon sådan i verksamheten. På detta sätt väljer du vilka lönearter som ska aktiveras per avtalsmall!


Fick du hjälp?