Uppgradera till Neo i fem steg

Uppdaterad 27/2/20 av Carl Andreasson

Att byta till Quinyx Neo från Classic är enkelt. Ingen ny konfiguration behöver göras och inga extra licenskostander tillkommer. All din data så som scheman och personal är redan tillgängliga. Du är bara några få steg från att börja arbeta i din förbättrade arbetsmiljö.

Den här guiden gäller Superusers och lokala chefer. Anställda fortsätter använda vår topprankade mobilapp som vanligt.

Nedan följer en sammanfattad guide för att komma igång med Neo i fem steg.

  1. Förberedelser

Se till att du har rätt rättighetsnivå för att göra nödvändiga justeringar i Neo. Om du är en Superuser i Classic och saknar rättigheter i Neo, kontakta Quinyx support så hjälper vi dig att återställa din behörighet som superuser (kontoägare i Neo).

Valfritt steg: Vill du använda de fasta scheman som du förlitade dig på i Classic? Vår support kan hjälpa dig att migrera dina fasta scheman till Neos grundscheman. Alternativt kan du välja att fortsätta genom att skapa nya grundscheman. Detta kan vara en bra idé om du vill förbättra er schemaläggning eller vidareutbilda era lokala chefer.

Nu är du redo att fortsätta ställa in accessrättigheter i Neo!

  1. Verifiera roller och accessrättigheter

Roller och accessrättigheter fungerar annorlunda i Neo jämfört med Classic.

Du bör se till att alla i din organisation har rätt åtkomst i Neo innan du välkomnar dina kollegor att använda Neo.

Detta görs i Kontoinställningar där du börjar med att se över Rollhantering.

  1. Webinarieträning för Superusers

När du nu har verifierat och justerat din organisations åtkomsträttigheter är det en bra idé att lära sig hur Neo fungerar och hur ni nu arbetar i Neo. Börja med att titta på en kort video som introducerar dig den grundläggande funktionaliteten gällande Personal, Schema, Tid och Analys.

Webinar och utbildning

  1. Utbildning för lokala chefer

Vi föreslår att ni delar våra introduktionsfilmer och om möjligt arrangerar ett träningstillfälle för era lokala chefer där de kan få en kort utbildning i grunderna i Neo. Då dina kollegor säkert redan känner till Classic väl så är övergången till Neo enkel. Så snart som ditt team fått en introduktion till Neo så är ni redo att använda Neo till all schemaläggning som sker på daglig basis.

  1. Börja använda Neo!

Från och med nu finns inga ursäkter att gå tillbaka till Classic. Om ni vill dölja eller stänga av flikar i Classic för att förhindra att era kollegor använder dem så kan vi hjälpa dig.


Fick du hjälp?