Lägg till stämpling

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Lägg till en stämpling

Du kan lägga till stämplingar i Neo genom att välja Lägg till> Stämpling i schemavyn.

Börja med att välja anställd och datum, därefter kan du ansluta stämplingen till ett skift.

Obligatoriska fält anges med en asterisk *.
Du kan lägga till stämplingar på avdelningar eller enheter i Quinyx. Det är inte möjligt att lägga till stämplingar (eller skift) på region- eller kundnivå.

Snabbt tillägg

"+"-tecknet som visas när du håller muspekaren över ett specifikt datum visar nu en panel för att lägga till en stämpling bl.a. Denna funktion gör att du snabbt kan lägga till stämplingar i schemavyn.

Nu kan du lägga till en stämpling.

Öppen stämpling

Du kan också skapa en sk. öppen stämpling. Om till exempel en anställd har glömt att stämpla in och har ett pågående skift kan du lägga till stämplingen under det pågående skiftet så att den anställde kan stämpla ut när skiftet slutar.

När en skifttyp uppdateras med ett kostnadsställe och/eller projekt kommer uppdateringen att återspeglas även i stämplingarna från den tidpunkt då uppdateringen gjordes. Detta inkluderar historiska skift om de är valda i datumintervallet.

Lägg till en stämpling till en uppgift

Du kan koppla stämplingar till uppgifter.

Gör så här:

 1. I schemavyn klickar du på Lägg till > Stämpling:
 1. I panelen för Lägg till stämpling klickar du på den anställde som du vill lägga till en stämpling för.
 2. Välj datum och tid.
 3. Under Skift, välj den uppgift som du vill lägga till stämplingen för. Uppgifter är indenterade i rullgardinsmenyn för skift:
 1. Ställ in alla andra parametrar som du vill associera med stämplingen, som att kräva attest och / eller chefsattest, kostnadsställe, projekt etc.
 1. Klicka på Spara.
 2. Nu kommer stämplingen på uppgiften att synas i schemavyn:
Tänk på att att du kan lägga till stämplingar för enskilda uppgifter i det aktuella skiftet:

Dela stämplingar på uppgifter

Automatisk delning av stämpling efter uppgifter när du stämplingar in / ut i mobil

Som användare med stämplingsmetoden "Stämpla tider men inte raster" i ditt avtal och "Dela stämpling på uppgift" som finns markerat i Mobilt stämplingsflöde i avtalet, är det möjligt för anställda att stämpla in en gång på morgonen och en gång när de går hem. Utstämplingen triggar uppdelningen av stämplingen enligt de uppgifter som definierats på skiftet.

Automatisk delning med avvikelserapportering

För alla anställda som har ett avtal med avvikelserapportering som är kopplat till ett skift har Quinyx möjligheten att automatiskt dela stämplingar på uppgifter för dessa skift.

Den automatiska uppdelningen måste ha följande inställningar för att utlösas korrekt:

 • Aktiveras via en förfrågan till Quinyx support
 • Inställningar > Avtalsmall > Tid > Typ av tidsrapportering = Avvikelserapportering
 • Inställningar > Avtalsmall > Tid > Tillåt stämpling på uppgifter = avmarkerad (viktigt!)
 • Inställningar > Avtalsmall > Tid > Dela skiftets befintliga stämpling vid tillägg av uppgift = markerad
 • Inställningar > Avtalsmall > Tid -> Generera lön på uppgift = markerad
 • Inställningar > Avtalsmall > Mobilt stämplingsflöde > Tillåt stämpling på historiska uppgifter = avmarkerat
 • Inställningar > Avtalsmall > Mobilt stämplingsflöde > Dela stämpling på uppgift = markerat

Automatiseringsjobbet kommer att göra följande:

 • Kolla 35 dagar bakåt i tiden. Exempel, idag är 2021-01-31. Om skriptet körs utan argument kommer start-/slutperioden att vara: 2020-12-27 - 2021-01-30. Detta kontrolleras var 4:e timme från midnatt.

Manuell delning av stämpling på uppgifter i webbapplikationen

Om du har följande inställningar:

 • Tid > "Stämpla tider men inte raster"
 • Tid > "Tillåt stämpling på uppgifter"
 • Mobilt stämplingsflöde> "Dela stämpling på uppgift"

Om en anställd är schemalagd att arbeta, men av någon anledning inte kan stämpla in och ut på uppgifter under dagen, kan chefen göra detta i webbapplikationen:

 • Klicka på stämpling saknas under skiftet:

Stämplingar läggs till baserat på den schemalagda tiden på skiftet och uppgifterna. Till exempel:

 • 10: 00-11: 00 - Stämpling på moderskiftet.
 • 11: 00-14: 00 - Stämpling på uppgift 1
 • 15: 00-17: 00 - Stämpling på uppgift 2
 • 17: 00-19: 00 - Stämpling på moderskiftet

Dela stämpling på uppgifter med Webpunch

Följande funktionalitet kan med fördel användas när en anställd är inställd på att stämpla in och ut på skift med hjälp av Webpunch och har schemalagda uppgifter. Denna funktionalitet lades ursprungligen till för att ytterligare minska de manuella stegen nödvändiga för att skapa individuella stämplingar för varje stämpling som tillhör en uppgift.

Ovanstående funktionalitet kan aktiveras med två inställningar:

 • Avtalsmall > Tid> "Stämpla tider men inte raster"
 • Avtalsmall > Mobilt stämplingsflöde > "Dela stämpling på uppgift"
Observera att när en stämpling in och ut med Webpunch automatiskt ska delas över schemalagda uppgifter, så ska kryssrutan "Tillåt stämpling på uppgift" i avtalsmallen INTE vara ikryssad.
Se en kort videohandledning om stämplingar och attestering här!


Fick du hjälp?