Frontline Portal - Flytta filer och mappar

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan enkelt flytta filer och mappar. Klicka bara på filen eller mappen som du vill flytta och dra den till önskad plats.

Om du vill flytta flera filer/mappar har vi en radioknappdesign för att välja flera objekt. Du kommer att se dina två valda objekt i din kundvagn.

Gå till mappen där du vill flytta dina objekt och klicka på de tre punkterna (ellipse) och lägg till i mappen. Dina objekt kommer nu att visas på sin nya plats.

Observera:

  • När valda objekt dras försvinner de från sin ursprungliga position, ändras till 'objektvalsymbol' och lämnar en streckad yttre kant på sin ursprungliga position.
  • När valda objekt dras försvinner de från sin ursprungliga position, ändras till 'objektvalsymbol' och lämnar en streckad yttre kant på sin ursprungliga position.
  • När du sveper över destinationsmappen ändras destinationsmappens opacitet och en streckad kant visas
  • När objekt släpps i en destinationsmapp minimeras objektvalsymbolen in i destinationsmappen
  • När det uppstår ett fel visas ett felmeddelande och de valda objekten återgår till sin ursprungliga position.


Fick du hjälp?