Frontline Portal - Dela en mapp med specifika personer eller roller

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Det kan finnas tillfällen då en mapp endast bör vara tillgänglig för en utvald grupp av individer eller roller (istället för hela grupper eller butiker).

Till exempel:

HR-mappen bör endast vara tillgänglig för butikschefen och inte butiksmedarbetarna.

Jag vill dela mappen 'Projekt X' med John & Jane men inte mina andra kollegor på huvudkontoret.

Så här delar du mappar på detta sätt i Frontline Portal:

  1. Klicka på + knappen och välj Mapp.
  2. När du blir ombedd att ange namnet på din nya mapp, markera rutan Gör detta privat.
Du kan inte göra mappen offentlig när du har valt Gör detta privat. Privata mappar och deras innehåll är endast synliga för dig och de personer du delar dem med. Filerna kan inte flyttas till mappen; de måste laddas upp direkt till mappen.
Tips: Ikonen med ögat på mappen är en snabb visuell identifiering av privat delade mappar.
  1. När du har skapat den nya mappen, klicka på mappen för att välja vilka personer som ska ha tillgång till mappen.
Tips! Du kan använda Roll och Plats filter tillsammans med Välj alla-knappen för att bygga din distributionslista
Tips! Andra personer i din grupp kommer inte automatiskt att ha åtkomst till den här mappen, du måste explicit dela den här mappen med de personer i din grupp som behöver åtkomst


Fick du hjälp?